AktualnościOOH w PolsceUstawa krajobrazowa

Europejska Konwencja Krajobrazowa, czyli geneza ustawy krajobrazowej

Europejska Konwencja Krajobrazowa jest wielostronną umową międzynarodową, która powstała 20 października 2000 r.
we Florencji.  Konwencja została podpisana przez Polskę 21 grudnia 2001 r. i – ratyfikowana 27 września 2004 r. – weszła w życie
1 stycznia 2005 r. Tym samym zapisy konwencji stały się obowiązującym dokumentem.

Konwencja opiera się o założenie, że krajobraz pełni ważną funkcję społeczną. Zapisy dokumentu odnoszą się do każdego krajobrazu, bez względu na jego jakość i wartość, co za tym idzie – Konwencja odnosi się do terytorium całego kraju.

Zgodnie z zapisami Artykułu 3. celem Konwencji jest promowanie ochrony, zarządzania i planowania krajobrazu, a także organizowanie współpracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu. Aby realizować cele Konwencji jej sygnatariusze zobowiązują się do:

  • prawnego uznania krajobrazu za ważny składnik naszego otoczenia, tworzący różnorodność kulturową i przyrodniczą oraz będący podstawą naszej tożsamości,
  • stanowienia i wdrażania polityki ochrony krajobrazu ukierunkowanej na zarządzanie i planowanie,
  • stanowienia procedur udziału społeczeństwa, organów lokalnych i regionalnych oraz innych stron zainteresowanych zdefiniowaniem i wdrożeniem polityki zarządzania krajobrazem,
  • uwzględnienia pojęcia krajobrazu w tej części aktów prawnych, które mają bezpośredni wpływ na krajobraz (planowanie przestrzenne, gospodarka regionalna, polityka gospodarcza, społeczna, kulturalna, ekologiczna itp.),
  • podejmowania działań podnoszących świadomość społeczeństwa obywatelskiego, organizacji prywatnych i organów publicznych w zakresie wartości krajobrazów, ich roli w funkcjonowaniu społeczeństwa – z uwzględnieniem zachodzących zmian,
  • szkoleń i edukacji dotyczących krajobrazu,
  • określania i analizowania charakterów własnych krajobrazów oraz czynników przyczyniających się do zmian w nich zachodzących,
  • oceny zidentyfikowanych krajobrazów z uwzględnieniem wartości przypisanych przez społeczności,
  • wspierania współpracy międzynarodowej, wdrażania międzynarodowych programów krajobrazowych, rozwijania pomocy naukowej i wymiany specjalistów.

Czy znając założenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i czytając zapisy naszej ustawy krajobrazowej i uchwał krajobrazowych tworzonych w niektórych gminach, nie odnosicie wrażenia, że idea założeń się zagubiła?

Weźmy na przykład „gospodarowanie krajobrazem”.
Według Konwencji na gospodarowanie krajobrazem składają się działania trwałego i zrównoważonego rozwoju w celu zapewnienia regularnego podtrzymania krajobrazu tak, aby kierować i harmonizować jego zmiany wynikające z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych.
Konwencja zdecydowanie wiąże krajobraz z gospodarką: te dwa elementy mają egzystować w harmonii. Każdy z nich jest ważny – tak przynajmniej mówi konwencja, bo nasze prawo o rozwoju gospodarki nie wspomina, wspomina natomiast o ograniczeniach i dodatkowych opłatach.

A edukacja?
Jednym z podstawowych środków realizacji celów Konwencji jest edukacja.
U nas na edukację nikt nie zwraca uwagi. Informacja o tworzonym prawie miejscowym nie dociera nawet do wszystkich interesariuszy w przestrzeni publicznej.

Kiedyś w internecie znalazłem rysunek, który doskonale tę sytuację ilustruje:

Treść konwencji znajduje się pod adresem: Europejska Konwencja Krajobrazowa

Jet Line

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Broniewskiego 3
01-785 Warszawa
22 839-78-74
jetline@jetline.pl

© Jet Line 2018