Autor: Piotr Regucki

Finał akcji Pomoc Żołnierzom AK na Białorusi

Finał akcji Pomoc Żołnierzom AK na Białorusi

„Pomoc Żołnierzom AK na Białorusi” to akcja świątecznej pomocy, w ramach której darczyńcy kompletują artykuły pierwszej potrzeby, głównie żywność, i w postaci paczek przekazują żołnierzom AK mieszkającym na kresach Białorusi. Celem akcji jest nie tylko wsparcie materialne i finansowe,
lecz w największym stopniu – zagwarantowanie rodakom pamięci o nich. Dlatego bardzo ważnym elementem paczek są świąteczne kartki z życzeniami.

Tegoroczna akcja była dla nas wyjątkowym przedsięwzięciem ze względu na formę, w jakiej odbył się jej finał.…

Czytaj Więcej