BLOG O MARKETINGU I REKLAMIE

BLOG O MARKETINGU I REKLAMIE

Blog + OOH = blOOH.

Witamy na blOOH, blogu o marketingu i reklamie - zwłaszcza outdoorowej.

Marketing i reklama zewnętrzna to obszerne zagadnienia. Tak jak produkty, marki, nasze zwyczaje, inne media i my sami – zmieniają się wraz z upływem czasu. Nie zmienia się jedno, czyli cel. Zawsze chodzi o skuteczne zwrócenie uwagi.

Przedstawiamy historię i współczesność, inspiracje i ciekawostki, doświadczenia innych i nasze własne. To wszystko z czystej pasji, bo outdoor to nasza praca i pasja.

Zapraszamy.

Ekrany MyLED od Jet Line

Ekrany MyLED od Jet Line

MyLED to sieć 444 cyfrowych ekranów reklamowych w 186 miastach w Polsce.
Są zintegrowane, a to znaczy – że precyzyjnie się projektuje i łatwo zarządza ogólnopolskimi, cyfrowymi kampaniami OOH.

Kampania reklamowa, która wystartuje w godzinę?
Komunikat, który łatwo wymienić na inny?
Kreacja, która nawiązuje do działań offline?
Reklama, która reaguje na pogodę, porę dnia, zmianę w otoczeniu?

Od września 2017 r. jesteśmy właścicielem i wyłącznym operatorem platformy MyLED, internetowego narzędzia do planowania i realizowania kampanii digital out of home (DOOH).
Zobacz, jakie to proste: jetline.pl/myled lub od razu zamów kampanię: sprzedaz@jetline.pl

Czytaj Więcej
15 MobiJetów w ponad 60 mobilnych kampaniach

15 MobiJetów w ponad 60 mobilnych kampaniach

Od kiedy wiosną br. powiększyliśmy flotę MobiJetów do 15 samochodów, ponad 60 naszych Klientów zrealizowało na nich kampanie reklamowe.

Doceniacie je za akcje w miastach a polubiliście nie tylko za skuteczność i elastyczność w działaniu, ale także za wygląd i elegancki efekt komunikacji. Najlepszy dowód – to kolejne kampanie dla Waszych marek, często realizowane na większej liczbie samochodów oraz coraz więcej dni, kiedy w kampaniach pracują wszystkie MobiJety.

 …

Czytaj Więcej
Fundacja Rejs Odkrywców – zaczynamy siódmy sezon

Fundacja Rejs Odkrywców – zaczynamy siódmy sezon

204 – tylu młodych żeglarzy wzięło udział w 12 Rejsach Odkrywców, od 2012 r. organizowanych przez Fundację Rejs Odkrywców. Powołali ją prezesi Jet Line: Michał Ciundziewicki i Marcin Maszewski, a współtwórcami i osobami bardzo zaangażowanymi w jej działanie są pracownicy i współpracownicy oraz przyjaciele firmy.

Do udziału w Rejsach zapraszamy młodzież, która ma trudniejszy start w dorosłe życie a której pomagamy iść dobrym kursem.
Uważamy, że to chodzi – i w życiu, i w żeglarstwie, dlatego dzielimy się naszą żeglarską pasją, pokazujemy wartości, które są ważne dla nas samych: praca, współpraca, przyjaźń, odpowiedzialność, pomaganie innym.…

Czytaj Więcej
SYNCHROlab działa

SYNCHROlab działa

Myślą praktycznie, działają użytecznie.
Nasza wewnętrzna struktura SYNCHROlab rozwijała się, rozwijała aż się rozwinęła i usamodzielniła.

Od września 2017 r. SYNCHROlab jest osobną spółką – projektującą i realizującą użyteczne reklamy oraz projekty marketingowe i komunikacyjne. Jak myślą i jak działają – można zobaczyć na przykład na trwającej właśnie w pasażu BUW w Warszawie wystawie „Kodeks Boturini – wstęga o peregrynacji: indiańska księga o pochodzeniu Azteków”.

Zadaniem było zaaranżowanie przestrzeni i wykonanie wszystkich elementów wystawy (gabloty, tablic) eksponującej wysokiej jakości reprodukcję jednego z najcenniejszych azteckich zabytków.…

Czytaj Więcej

UCHWAŁY krajobrazowe w G8

Przed przedstawieniem wyników prac nad uchwałami krajobrazowymi (często nazywanymi kodeksami reklamowymi) w 8. największych polskich miastach popatrzmy, jak wygląda proces powstawania takiej uchwały.

Pierwszym krokiem jest podjęcie uchwały (intencyjnej) zobowiązującej wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do przygotowania projektu uchwały krajobrazowej. Warto pamiętać, że nie wszystkie gminy mają potrzebę prowadzenia prac nad takim dokumentem.

Dwa następne etapy – określenie założeń do uchwały oraz powołanie zespołu projektowego – nie są wymagane przepisami prawa, jednak w większości przypadków okazują się konieczne.…

Czytaj Więcej

OPOLE – unieważniona uchwała

W ostatnich dniach grudnia 2016 r. Rada Miasta Opola uchwaliła Kodeks Reklamowy.

Uchwała zawierała wiele błędów merytorycznych, naruszała zasady kompetencyjne i przekraczała upoważnienia ustawowe w wielu kwestiach. Rada Miasta odrzuciła jednak wezwanie do usunięcia naruszeń prawa, złożone przez  spółkę CityBoardMedia.

Dzisiaj – 5 października 2017 r. – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu orzekł
nieważność całości zaskarżonej uchwały w uzasadnieniu podając, że nie można wprowadzić uchwały, która nie określa warunków dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych.…

Czytaj Więcej
KRAKÓW po raz drugi

KRAKÓW po raz drugi

Minął ponad rok, odkąd urząd miasta Krakowa zebrał uwagi do projektu swojej uchwały krajobrazowej i zapowiedział wprowadzenie zmian.

11 sierpnia br. Prezydent Krakowa ogłosił wyłożenie poprawionego projektu Kodeksu Reklamowego. Wyłożenie jest ostatnim etapem, podczas którego można zgłaszać uwagi do projektu przed głosowaniem w Radzie Miasta.
Rzeczywiście z projektu zniknęło wiele absurdalnych zapisów, jak chociażby określanie wielkości naklejek na szybach informujących, jakimi kartami płatniczymi można płacić w danym sklepie. W ich miejsce zostały jednak wprowadzone nowe i niestety, do tej pory nie została przeprowadzona inwentaryzacja nośników reklamowych, która pokazałaby, jaka część reklam jest usytuowana nielegalnie.…

Czytaj Więcej

TRUDNE POCZĄTKI uchwały krajobrazowej w Katowicach

Urząd Miasta w Katowicach przy tworzeniu projektu uchwały krajobrazowej postawił na profesjonalizm i przed przygotowaniem projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice rozpisał przetarg na wykonanie prac przygotowawczych. Zadanie zostało podzielone na etapy:

  • Wykonanie inwentaryzacji wybranych miejsc i obszarów miasta Katowice.
  • Określenie podziału obszaru miasta Katowice na strefy pod względem przestrzenno – funkcjonalnym, w których powinno wystąpić zróżnicowanie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz ich rodzajów, sytuowania obiektów małej architektury a także warunków, jakie powinny spełniać ogrodzenia.

Czytaj Więcej
CAŁKOWICIE kreatywne zaćmienie

CAŁKOWICIE kreatywne zaćmienie

Podobno od samego zjawiska całkowitego zaćmienia słońca w Stanach Zjednoczonych bardziej ekscytujące mogło być tylko oglądanie, jak w specjalnych okularach spoglądają w niebo prezydentostwo Trumpowie.
Ale i tak przygotowania do obserwacji nieba w poniedziałek 21 sierpnia br. w 12 stanach przypominało przygotowania do kataklizmu. W miastach i miasteczkach na trasie „Path of Totality” – Ścieżce Całkowitego Zaćmienia – za kwatery płacono majątek, na półkach sklepowych brakowało towarów, tworzyły się kilometrowe korki, bo chętni na 2-minutowe widowisko blokowali drogi już kilka dni wcześniej, a przenośne toalety rezerwowano z półrocznym wyprzedzeniem.…

Czytaj Więcej
WYROK WSA W ŁODZI, czyli kolejna niezgodna z prawem uchwała w koszu

WYROK WSA W ŁODZI, czyli kolejna niezgodna z prawem uchwała w koszu

3 sierpnia br. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym odbyło się 8 rozpraw skarżących uchwałę krajobrazową w Łodzi i wnioskujących o jej  uchylenie.

W wszystkich skargach były podnoszone podobne argumenty – dotyczące niezgodności uchwały z ustawą i konstytucją, podnoszono także błędy proceduralne. Jedna ze skarg była wniesiona przez Wojewodę. Sąd postanowił rozpatrywać tylko skargę Wojewody. Pozostałe 7 spraw połączono w jedną i zawieszono do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia skargi, wniesionej przez Wojewodę. Rozprawa się zakończyła, jednak wyrok nie został ogłoszony.…

Czytaj Więcej