FUNDACJA REJS ODKRYWCÓW

Fundacja Rejs Odkrywców została powołana przez Michała Ciundziewickiego i Marcina Maszewskiego, przyjaciół, żeglarzy, wspólników zarządzających Jet Line. W jej działanie zaangażowali się pracownicy, współpracownicy i przyjaciele firmy.

Od maja 2012 r. do czerwca 2016 roku Fundacja zorganizowała dziesięć rejsów na pokładach największych polskich żaglowców.
Wzięło w nich udział ponad 160 młodych osób oraz ich opiekunowie.

Żagle to nasza pasja. Dzielimy się nią, aby pomóc innym odkryć siły i zainteresowania, które dobrze jest rozwijać oraz uświadomić słabości, które warto pokonywać.

Inicjujemy i realizujemy działania, które propagują żeglarstwo, kształtują charakter, uczą odpowiedzialności, budują, odtwarzają i podtrzymują więzy przyjacielskie i rodzinne. Wierzymy w ich dobrą moc i widzimy szansę na wybór innej drogi niż nałóg, przemoc, patologia.

Fundacja Rejs Odkrywców organizuje rejsy dla dzieci i młodzieży z trudniejszym startem w dorosłe życie. Uczestnikami wypraw są młodzi ludzie, najczęściej z ośrodków i świetlic socjoterapeutycznych.

Motto fundacji brzmi: „Zrób coś dla siebie, zrób coś dla innych” i aby popłynąć w Rejs Odkrywców trzeba zrobić coś dla siebie i coś dla innych: poprawić stopnie w szkole i pracować jako wolontariusze.

Biuro Fundacji i adres korespondencyjny:
ul. Broniewskiego 301-785 Warszawa
Tel. 22 / 839 78 74
fundacja@rejsodkrywcow.pl

Siedziba Fundacji:
ul. Prozy 20
01-966 Warszawa

NIP: 118-209-00-37
KRS: 0000447005
REGON: 146505735
NR KONTA: ING 29 1050 1012 1000 0090 3015 6591