Fundacja Rejs Odkrywców

← wróć do portfolio Brand Design

Fundacja Rejs Odkrywców

CI

 

MARKA:


Fundacja Rejs Odkrywców

Fundacja Rejs Odkrywców pomaga młodym ludziom obrać właściwy kurs. Organizuje pełnomorskie rejsy na żaglowcach, w które zabiera dzieci i młodzież będące pod opieką ośrodków opiekuńczo–wychowawczych. Fundacja została powołana w styczniu 2013 roku przez Michała Ciundziewickiego
i Marcina Maszewskiego, żeglarzy, pasjonatów, przyjaciół i wspólników prowadzących firmę reklamy zewnętrznej Jet Line. W działania fundacji włączyła się grupa pracowników
firmy, przyjaciele i znajomi.

ZADANIE:
Wykonanie systemu identyfikacji wizualnej
Fundacji, oparte o koncepcję logo pierwszego
rejsu, autorstwa Piotra Małkiewicza.

KONCEPCJA:
Pierwsza wersja logo zaproponowana w 2012
roku przez Piotra Małkiewicza ilustrowała
przyjaźń i żeglarską pasję: w koło sterowe
wpisane zostały sylwetki trzymających się
za ramiona osób. Ten znak symbolizował
pierwsze Rejsy Odkrywców w 2012 roku.

Gdy powstała Fundacja, w koło została
wpisana nazwa instytucji. 
Wybór
koloru niebieskiego jako podstawowego
jest naturalny: nawiązuje
do morza, otwartości, przestrzeni,
którą Fundacja buduje i o którą dba.
Kolor czerwony, uzupełniający,
symbolizuje zaś pasję, przygodę
i emocje, z jakimi związane
są rejsy na morzu.

Typografia została podyktowana
czytelnością. Fundacja stosuje kilka
krojów pisma. Calibri, krój pisma
nawiązujący do Lucida Sans – liter
które łatwo się czyta nawet,
gdy są ustawione
do góry nogami.
Cambria, przejrzyste, szeryfowe,
klasyczne pismo chlebowe,
kojarzące się z pismem
ze starych rycin i map kartograficznych.
W identyfikacji wykorzystany
jest również krój pisma Lato,
stosowany w identyfikacji
fundatora, firmy Jet Line.

REALIZACJA:
Logotyp, 
identyfikacja, wybór typografii, projekty druków (papier firmowy, wizytówki, dyplomy, certyfikaty, księga pamiątkowa); projekty plakatów i ulotek oraz innych elementów porejsowych,
wystaw fotograficznych; projekty
fundacyjnych znaczków, pinów, opasek, strojów (polar, koszulki, czapki);
projekty flag, bandery; projekty reklam prasowych, prezentacji oraz grafik do portali społecznościowych.