STRAŻNICY ustawy krajobrazowej

Marcin Maszewski 10 Lis 2014,
STRAŻNICY ustawy krajobrazowej

Przedstawiam fotoreportaż.
Skoro jest to fotoreportaż – zdjęcia przedstawiają wizerunek przyszłych strażników ładu przestrzennego.
Nie ma potrzeby, abym pastwił się nad ich wizerunkiem, sami robią to najlepiej.

Wypada jednak przypomnieć, bo nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że realizacja zapisów
w ustawie krajobrazowej będzie zadaniem samorządu.
Podstawowym zaś celem ustawy krajobrazowej jest „zabezpieczenie środowiska przyrodniczego
i kulturowego przed nieuzasadnioną dewastacją, zapewnienie funkcjonowania mieszkańców naszego kraju w estetycznej przestrzeni publicznej…”

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13


Coś zwróciło Twoją uwagę? Napisz o tym do nas!