Tag: przestrzeń publiczna

WYROK WSA W ŁODZI, czyli kolejna niezgodna z prawem uchwała w koszu

WYROK WSA W ŁODZI, czyli kolejna niezgodna z prawem uchwała w koszu

3 sierpnia br. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym odbyło się 8 rozpraw skarżących uchwałę krajobrazową w Łodzi i wnioskujących o jej  uchylenie.

W wszystkich skargach były podnoszone podobne argumenty – dotyczące niezgodności uchwały z ustawą i konstytucją, podnoszono także błędy proceduralne. Jedna ze skarg była wniesiona przez Wojewodę. Sąd postanowił rozpatrywać tylko skargę Wojewody. Pozostałe 7 spraw połączono w jedną i zawieszono do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia skargi, wniesionej przez Wojewodę. Rozprawa się zakończyła, jednak wyrok nie został ogłoszony.…

Czytaj Więcej
KILKA REFLEKSJI na temat uchwały krajobrazowej w Krakowie

KILKA REFLEKSJI na temat uchwały krajobrazowej w Krakowie

25 maja br. odbyła się w Krakowie debata dotycząca projektu krakowskiej uchwały krajobrazowej. Jako paneliści w spotkaniu uczestniczyli: Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta, Janusz Sepioł, były senator, współtwórca ustawy krajobrazowej, Marek Kuzaka, prezes zarządu AMS oraz Andrzej Zdebski, prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Czytaj Więcej