Tag: uchwały krajobrazowe

WYROK WSA W ŁODZI, czyli kolejna niezgodna z prawem uchwała w koszu

WYROK WSA W ŁODZI, czyli kolejna niezgodna z prawem uchwała w koszu

3 sierpnia br. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym odbyło się 8 rozpraw skarżących uchwałę krajobrazową w Łodzi i wnioskujących o jej  uchylenie.

W wszystkich skargach były podnoszone podobne argumenty – dotyczące niezgodności uchwały z ustawą i konstytucją, podnoszono także błędy proceduralne. Jedna ze skarg była wniesiona przez Wojewodę. Sąd postanowił rozpatrywać tylko skargę Wojewody. Pozostałe 7 spraw połączono w jedną i zawieszono do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia skargi, wniesionej przez Wojewodę. Rozprawa się zakończyła, jednak wyrok nie został ogłoszony.…

Czytaj Więcej
UCHWAŁA dla Warszawy

UCHWAŁA dla Warszawy

Po wielu zapowiedziach i wielu zmianach terminu prezentacji, władze Warszawy przedstawiły projekt uchwały krajobrazowej dla stolicy. Reguluje on 4 kwestie, dotyczące:

– obiektów małej architektury,
– ogrodzeń,
– szyldów – czyli reklam przedsiębiorstw na nieruchomościach, w których przedsiębiorstwa prowadzą działalność,
– reklam i urządzeń reklamowych.

Tak jak w wielu propozycjach innych miast, dwie pierwsze kwestie nie zajmują wiele miejsca:
– obiekty małej architektury muszą zostać dostosowane do przedstawionych w projekcie zasad w ciągu
5 lat od wejścia w życie uchwały;
– projekt wprowadza zakaz grodzenia dużych osiedli przy czym istniejące już ogrodzenia są zwolnione z nakazu dostosowania do nowych warunków, zapisanych w uchwale.…

Czytaj Więcej
PIERWSZE UCHWAŁY w koszu

PIERWSZE UCHWAŁY w koszu

28 kwietnia 2016 r. Ciechanów, jako pierwsza gmina w Polsce, uchwalił uchwałę krajobrazową. Wojewoda mazowiecki nie miał litości dla tego dokumentu i wykreślił blisko 1/3 jej zapisów.
Niezrażona tym faktem Rada Miasta 30 czerwca 2016 r. uchwaliła dwie kolejne uchwały: o obowiązku składania deklaracji dotyczącej opłaty reklamowej wraz z określeniem wzoru deklaracji oraz w sprawie opłaty reklamowej. Za przyjęciem uchwał głosowało 17 radnych, 3 było przeciwnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.…

Czytaj Więcej
PIERWSZE UCHWAŁY w koszu

PIERWSZE UCHWAŁY w koszu

28 kwietnia 2016 r. Ciechanów, jako pierwsza gmina w Polsce, uchwalił uchwałę krajobrazową. Wojewoda mazowiecki nie miał litości dla tego dokumentu i wykreślił blisko 1/3 jej zapisów.
Niezrażona tym faktem Rada Miasta 30 czerwca 2016 r. uchwaliła dwie kolejne uchwały: o obowiązku składania deklaracji dotyczącej opłaty reklamowej wraz z określeniem wzoru deklaracji oraz w sprawie opłaty reklamowej. Za przyjęciem uchwał głosowało 17 radnych, 3 było przeciwnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.…

Czytaj Więcej
KOBYLNICA – mała, wielka gmina

KOBYLNICA – mała, wielka gmina

Kobylnica jest malowniczą gminą wiejską sąsiadującą ze Słupskiem. Na obszarze 25 tys. ha mieszka 11.000 osób. Na terenie gminy znajduje się chętnie odwiedzane przez mieszkańców Słupska centrum handlowe, tamtędy przebiega też droga S6 oraz droga krajowa nr 21. W gminie Kobylnica jest także około 1000 reklam.

Czytaj Więcej
DLACZEGO CIECHANÓW MNIE ZADZIWIA, czyli o pierwszej w kraju uchwale krajobrazowej

DLACZEGO CIECHANÓW MNIE ZADZIWIA, czyli o pierwszej w kraju uchwale krajobrazowej

Pierwszy raz zadziwił mnie w kwietniu tego roku, gdy jako pierwsze miasto w Polsce (i na razie jedyne), uchwalił uchwałę krajobrazową. Bardzo szybko okazało się, że przegłosowany przed radnych niewielki, 6-stronicowy dokument zawiera tyle błędów i absurdalnych zapisów, że bardziej przypomina misia z wyłupionym oczkiem i urwaną łapką, niż uchwałę regulującą ważny aspekt prawa lokalnego.

Czytaj Więcej
UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA w Szczecinie

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA w Szczecinie

Szczecin jest kolejnym - po Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Olsztynie, Lublinie, Toruniu i Ciechanowie – miastem, które rozpoczęło prace zmierzające do uporządkowania przestrzeni publicznej. Droga, którą wybrał Szczecin, odbiega od proponowanej przez innych.

Czytaj Więcej