5. 1938 Kurier Warszawaksi wyd wieczornre. 6

sylwester w Warszawie_5