6. 1938 Kurier Warszawaksi wyd wieczornre.4

sylwester w Warszawie _6