7. 5-ta rano 1938 Pismo Codzienne Żydowsko -Polskie