8. Sylwester 1930 Gazeta Wileńska – kopia – kopia

sylwester w Wilnie