204 – tylu młodych żeglarzy wzięło udział w 12 Rejsach Odkrywców, od 2012 r. organizowanych przez Fundację Rejs Odkrywców. Powołali ją prezesi Jet Line: Michał Ciundziewicki i Marcin Maszewski, a współtwórcami i osobami bardzo zaangażowanymi w jej działanie są pracownicy i współpracownicy oraz przyjaciele firmy.

Do udziału w Rejsach zapraszamy młodzież, która ma trudniejszy start w dorosłe życie a której pomagamy iść dobrym kursem.
Uważamy, że to chodzi – i w życiu, i w żeglarstwie, dlatego dzielimy się naszą żeglarską pasją, pokazujemy wartości, które są ważne dla nas samych: praca, współpraca, przyjaźń, odpowiedzialność, pomaganie innym.

Właśnie zaczynamy pracę nad dwoma kolejnymi wyprawami.
Zapraszamy, zobacz co i jak robimy na co dzień!

facebook.com/FundacjaRejsOdkrywcow/ 
rejsodkrywcow.pl