Jak wygląda uchwała krajobrazowa w Gdańsku?

Gdańsk uchwalił swój kodeks reklamowy na sesji Rady Miasta 22 lutego 2018 roku.

Podstawowe regulacje uchwały:

 • strefy – 8;
 • maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
 • reklama na elewacji podczas remontów – dopuszczona tylko w niektórych strefach. Może stanowić od 30% do 100% powierzchni w zależności od rodzaju budynku. Reklamę można eksponować maksymalnie przez 12 miesięcy, raz na 5 lat;
 • reklama na elewacji poza szyldami – praktycznie  zakazana;
 • szyldy – liczba i wielkość szyldów bardzo ograniczona. Z drugiej strony zmieniają się w zależności od strefy, przeznaczenia obiektu, jego wysokości. Preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;
 • zakazy – umieszczanie reklam na banerach i siatkach reklamowych poza remontami;
 • reklama cyfrowa – mocno ograniczona poza należącymi do miasta „terenami o funkcji widowiskowo-sportowej, której charakter wymaga niekonwencjonalnych form promocji”;
 • murale – dopuszczone w niektórych strefach;
 • okresy dostosowania – 2 lata;
 • warunki dostosowania – częściowo określone;
 • prawa nabyte – nieuwzględnione.

Czy chodzi tylko o ochronę krajobrazu?

Uchwała krajobrazowa Gdańska jest obszerna (liczy 53 strony bez załączników). Zapisano ją w skomplikowany sposób. W rezultacie często wymaga konsultacji prawnych. Okres, w którym należało dostosować reklamy (powstałe przed wejściem w życie uchwały) do postanowień uchwały minął 2 kwietnia 2020 roku. W okresie przejściowym miasto nie wydawało zgód na adaptację istniejącej reklamy, do zapisów uchwały.

Efektem wprowadzenia uchwały krajobrazowej w Gdańsku jest likwidacja prawie wszystkich wolnostojących nośników systemowych. W rezultacie pozostały jedynie reklamy na wiatach przystankowych, których właścicielem jest miasto. Większość dużych sieci sprzedażowych dostosowała się do nowego prawa i jednocześnie złożyła pozwy do sądu.

Nie posiadamy informacji o wszystkich terminach, wiemy, że kilka rozpraw dotyczących gdańskiej uchwały odbędzie się w NSA w kwietniu br.

Na stronie poświęconej uchwale krajobrazowej, miasto umieściło licznik nałożonych kar za reklamy, które są niezgodne z zapisami uchwały. Pamiętajmy, że kara naliczona, to nie to samo, co kara zapłacona. Po ogłoszeniu wyroku Trybunału wypłynęło wiele wniosków o zwrot zapłaconych kar. W opinii wielu kancelarii część z tych kar naliczono niezgodnie z prawem i wcześniej czy później zostaną uchylone. Kosztami postępowania będzie obciążone oczywiście miasto.

Po wejściu w życie uchwały krajobrazowej, miasto przeprowadziło przetargi na dzierżawę terenów w pasie drogowym pod usytuowanie nośników reklamowych oraz na dzierżawę wiat przystankowych. Tym samym, prawie wszystkie nośniki reklamowe w przestrzeni publicznej zniknęły z terenów prywatnych i znalazły się na terenach należących do miasta. Czy zatem chodziło tylko o ochronę krajobrazu?

Z uchwałą można zapoznać się na stronach Urzędu:  http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2018/1034/ lub na stronie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Ponadto Gdańsk przygotował stronę dla lokalnych przedsiębiorców, którzy muszą dostosować swoje szyldy do zapisów uchwały:  http://www.uchwalakrajobrazowagdanska.pl/ 

Więcej o uchwale krajobrazowe:

Uchwała krajobrazowa w Gdańsku – Jet Line