Znamy wyniki wielkiego liczenia pojazdów na drogach AD 2020. Najnowsze badanie ruchu zostało wykonane na sieci dróg krajowych z wyjątkiem odcinków, które są zarządzane przez prezydentów miast-powiatów. Takie pomiary są prowadzone cyklicznie co 5 lat i nazywają się Generalnym Pomiarem Ruchu (GPR).
Poprzednie badanie ruchu realizowano w 2015 roku. Ponieważ rok 2020 nie był typowym i miarodajnym czasem do prowadzenia badań cyklicznych, w roku 2021 odbyły się badania uzupełniające.
16 listopada 2021 r., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) opublikowała najświeższe dane.

Po co robi się badanie ruchu?

Dane GPR stosuje się między innymi przy podejmowaniu decyzji o budowie nowych dróg, modernizacji istniejących, zarządzania ruchem, analiz ekonomicznych i środowiskowych. My bierzemy je pod uwagę, aby określić widownię reklam na naszych Motorway 12x4m przy drogach krajowych.

Co zawierają wyniki?

Raport z pomiarów zawiera olbrzymią liczbę danych. Zwrócę  uwagę na najistotniejsze z nich:

  • W roku 2020 sieć dróg krajowych zarządzana przez GDDKiA liczyła 18 256 km. Autostrady i drogi ekspresowe stanowią zaledwie 20%, jednak to na nich odbywa się ponad 50% całego ruchu na drogach krajowych.
  • Średni dobowy ruch roczny pojazdów silnikowych (SDRR) w 2020/21 roku na sieci dróg krajowych wynosił 13 574 pojazdów na dobę.
    Był o 21% większy niż w poprzednim badaniu (GPR 2015: 11 178 pojazdów na dobę). We wcześniej badanym przedziale (2010-2015) wzrost ruchu wynosił 14%.
  • Średni dobowy ruch roczny pojazdów silnikowych (SDRR) w 2020/21 roku na sieci dróg międzynarodowych (część dróg krajowych o największym znaczeniu gospodarczym np. A2, A1, A4, S7 itp.) wynosił 25 488 pojazdów na dobę.
    Był o 27% większy niż w poprzednim badaniu (GPR 2015 -20 067 pojazdów na dobę)

Jak zmieniał się ruch w ciągu ostatnich 25 lat przedstawia wykres:

zmiany ruchu w latach 1995-2020

Ruch na drogach jest różnorodny

Ruch w poszczególnych województwach nie jest równomierny. Tak samo jak w poprzednim badaniu (z 2015 roku), największe natężenie ruchu ma miejsce w województwie śląskim 22 619 poj./doba, czyli wynosi o 67% więcej niż średnia.
Najmniejsze natężenie ruchu jest w województwie warmińsko-mazurskim i wynosi ono 7 560 poj./doba. To o 44% mniej niż średnia.

Inaczej również rozkłada się ruch w zależności od klasy technicznej drogi. Na autostradach wynosi 33 749 poj./dobę; na drogach ekspresowych – 25 167 poj./dobę; na drogach głównych ruchu przyspieszonego – 10 353 poj./dobę ; na drogach głównych – 5 900 poj./dobę.

Badanie GPR pokazuje również, jak wygląda udział poszczególnych kategorii pojazdów silnikowych w SDRR ma drogach krajowych. Szczegóły znajdują się na poniższym wykresie:

udział kategorii pojazdów w SDRR

Istotnym parametrem w badaniu jest ruch nocny, definiowany jako taki, który odbywa się w godzinach 22:00-06:00. Wynosi on 1 528 poj./8h i stanowi 11,3% ruchu dobowego. Udział samochodów osobowych stanowi jedynie 52% tego ruchu.

Wyniki wahania ruchu w ciągu roku, tzn. w informacja, w których miesiącach roku ruch jest najwyższy, a w których najniższy, będą opublikowane w najbliższych miesiącach. Poza ruchem na drogach krajowych GDDKiA zbadała również ruch na drogach wojewódzkich. Te dane nie są jeszcze opublikowane.

Ze szczegółami raportu można zapoznać się pod linkiem:  https://www.gov.pl/web/gddkia/wzrosl-ruch-na-drogach-krajowych—synteza-wynikow-generalnego-pomiaru-ruchu-202021