W połowie czerwca w Toruniu odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie kodeksu reklamowego dla miasta
(poprzednie było rok wcześniej). Toruń podjął uchwałę intencyjną 17 grudnia 2015 roku, za przygotowanie projektu odpowiada Miejska Pracownia Urbanistyczna http://mpu-torun.pl/?page_id=1713  (na stronie znajdują się jednak nieaktualne dane).
Projekt uchwały nie jest jeszcze przygotowany, są natomiast założenia do projektu, które wyglądają następująco:

 • miasto jest podzielone na 4 strefy i dodatkowo wyodrębnione są ciągi komunikacyjne, obszary przemysłowe, sportowe
  i handlowe;
 • maksymalna wielkość reklamy – 48 m2;
 • reklama wolnostojąca musi być umieszczona prostopadle do ciągu komunikacyjnego;
 • reklama wielkoformatowa jest dopuszczona tylko na ścianach bez okien, reklama  musi wypełniać całą elewację,
  jakakolwiek inna reklama (poza szyldami) jest niedopuszczona na elewacji;
 • wielkość szyldu zależy od wielkości powierzchni użytkowej nieruchomości na której jest prowadzona działalność gospodarcza (współczynnik 0,1%);
 • na jedną działalność gospodarczą przypadają dwa szyldy;

W założeniach znajduje się wiele zakazów dotyczących reklam, w tym:

 • zakaz umieszczania banerów,
 • zakaz umieszczania reklamy mobilnej rozumianej jako parkujące przyczepki i przenośne konstrukcje
  (zakaz nie dotyczy potykaczy),
 • zakaz umieszczania reklam na terenach zielonych oraz na terenach zabudowy jednorodzinnej,
 • zakaz umieszczania reklam na płotach,
 • zakaz umieszczania reklam prostopadle do ciągów komunikacyjnych,
 • prezentujący założenia nie przedstawili jasnego stanowiska dotyczącego reklamy LED i LCD,
 • okres dostosowania ma wynosić 1 rok dla starego miasta, bulwarów nadwiślańskich, reklamy LED i reklamy mobilnej,
  dwa lata dla pozostałych reklam.

Zespół projektowy chcąc uniknąć błędów dużą wagę przykłada do konsultacji społecznych.
Prace nad pierwszą wersją kodeksu toczą się więc bez pośpiechu, ich efekt jest spodziewany po wakacjach.