Jak wygląda uchwała krajobrazowa w Krakowie?

Prace nad uchwałą w Krakowie rozpoczęły się w październiku 2015 roku. Przez ten czas wyłożono 3 projekty. 26 lutego 2020 roku Rada Miasta Krakowa zdecydowaną większością głosów przyjęła uchwałę krajobrazową. Uchwałę opublikowano 9 marca 2020 roku w  Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i zaczęła obowiązywać 1 lipca 2020 roku.

Główne regulacje wyglądają następująco:

  • strefy – 5; dodatkowo uchwała określa inne warunki dla ciągów komunikacyjnych i terenów sklepów wielkopowierzchniowych i stacji benzynowych;
  • maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
  • reklama na elewacji podczas remontów, która jest dopuszczona tylko w niektórych strefach. Ekspozycja reklamy może stanowić do 50% powierzchni banneru. Reklama może być eksponowana maksymalnie przez 12 miesięcy raz na 7 lat;
  • szyldy – liczba i wielkość szyldów są bardzo ograniczone i zmieniają się w zależności od strefy, wysokości i przeznaczenia obiektu, miejsca umieszczenia. Preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;
  • reklama cyfrowa – praktycznie zakazana, za wyjątkiem nośników CLP  i ekranu o powierzchni ponad 5 tys. m. Ekran zamontowano na Tauron Arena w Krakowie, gdzie w rezultacie reklama jest możliwa w czasie imprez;
  • murale – znacząco ograniczone;
  • okresy dostosowania – 2 lata;
  • warunki dostosowania – częściowo określone;
  • prawa nabyte – nieuwzględnione.

Okres dostosowania dla reklam, które istniały przed wprowadzeniem uchwały krajobrazowej minął 1 lipca 2022 roku. 30 września 2020 roku na sesji Rady Miasta Krakowa, odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały, które dotyczyło przede wszystkim wprowadzenia opłaty reklamowej. W efekcie uchwała nie znalazła poparcia u radnych.

1 grudnia 2022 roku Prezydent Miasta Krakowa wydał zarządzenie powołujące zespół zadaniowy ds. zmian w uchwale krajobrazowej. W uzasadnieniu możemy przeczytać, iż zespól powstał „W trosce o jakość przestrzeni i krajobrazu miasta Krakowa, chcąc zapewnić skuteczność egzekwowania przepisów uchwały (…), oraz mając na względzie potrzebę przeanalizowania zasadności wprowadzenia zmian w tej uchwale, w zakresie przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości interpretacyjne, jak również ewentualnej potrzeby uzupełnienia uchwały krajobrazowej o nowe przepisy, których potrzeba ujawniła się w związku z jej stosowaniem…”.

Zespół uległ rozwiązaniu w połowie 2023 roku, po przedstawieniu końcowego efektu pracy:

– listy zgłaszanych uwag ze wskazaniem rekomendacji pozytywnej lub negatywnej,

– listy propozycji zmian przepisów

– nowego projektu uchwały krajobrazowej

Projekt nie przedstawiono publicznie, z nieoficjalnych informacji wiadomo, że zmiany są kosmetyczne i dotyczą głównie szyldów.

W wyniku prac zespołu, problemów związanych z zapisami uchwały oraz dyskusją w radzie – 11 października 2023 roku na sesji Rady Miasta Krakowa podjęto nową uchwałę intencyjną, zobowiązującą prezydenta miasta do napisania nowej uchwały krajobrazowej.

Należy również wspomnieć, że w Krakowie są trzy parki kulturowe: Stare Miasto (od 2010 roku), Nowa Huta (od 2019 roku) oraz Kazimierz ze Stradomiem (od 2022 roku). Trwają też prace nad utworzeniem parku kulturowego Stare Podgórze z Krzemionkami oraz nowelizacją uchwały o parku kulturowym Nowa Huta.

Wszystkie dokumenty dotyczące uchwały znajdują się na stronie BIP:  https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=22515

Więcej o uchwałach krajobrazowych:

Uchwała krajobrazowa w Krakowie – Jet Line