Ponad 2 lata temu Kraków wprowadził uchwałę krajobrazową regulującą zasady umieszczania reklam w przestrzeni publicznej. 30 czerwca 2022r. zakończył się okres dostosowawczy, w konsekwencji którego reklamodawcy mieli obowiązek dostosować istniejące nośniki do przepisów. Od tego momentu badana jest zgodność tablic i urządzeń reklamowych na terenie Krakowa z przepisami uchwały. Innymi słowy Urząd Miasta prowadzi względem przedsiębiorców postępowania administracyjne dot. nałożenia kar pieniężnych oraz obowiązku dostosowania tablic i urządzeń reklamowych do wymogów uchwały bądź ich usunięcia.

Tymczasem w Krakowie przy ul. Mogilskiej 43a powstał mural reklamowy. Promuje on krakowską kampanię rekreacyjną „Kraków w formie”. Mural znajduje się na budynku zlokalizowanym zaraz przy wejściu do Urzędu Miasta Kraków.
Jest to strefa I Uchwały krajobrazowej.

uchwała krajobrazowa w Krakowie

Co to jest „Kraków w formie”? Jest to projekt miejski, którego celem jest promowanie zdrowych nawyków ruchu i aktywności w mieście. W nim, pod jednym szyldem skupiają się działania wielu wydziałów Urzędu Miasta: Edukacji, Gospodarki Komunalnej, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komunikacji Społecznej. Dodatkowo w kampanię zaangażowane są jednostki : Zarząd Zielni Miejskiej, Zarząd Infrastruktury Sportowej i Zarząd Transportu Publicznego.

krakowska uchwała krajobrazowa

W tym miejscu zwróćmy uwagę, iż:

  • § 9 ust. 12 Uchwały krajobrazowej dopuszcza sytuowanie murali na zasadach wskazanych w §15 pkt 1 i 18, czyli:

– na elewacji frontowej parteru – w strefie I do 25% powierzchni elewacji frontowej;

– w sposób niezasłaniający okien, drzwi itp.;

– o powierzchni ekspozycyjnej nieprzekraczającej 12m2.

Niestety, krakowski mural nie spełnia wytycznych podpunktu pierwszego i trzeciego. Do tej reklamy nie znajdują zastosowania wyłączenia dotyczące promowania projektów unijnych. W związku z powyższym w mojej ocenie przedmiotowy mural jest niezgodny z UK Kraków.  Nie znalazłam żadnych zapisów, które pozwoliłyby uważać inaczej.

Więcej o Uchwale Krajobrazowej przeczytasz tu:

Uchwała krajobrazowa – 8 mitów – Jet Line

Uchwała krajobrazowa w Krakowie – Jet Line