Jak wygląda uchwała krajobrazowa w Łodzi?

Łódź jako pierwsze miasto wojewódzkie uchwaliła (16 listopada 2016 roku) kodeks reklamowy. Ma uchwałę, ale jej nie egzekwuje.

Podstawowe postanowienia łódzkiej uchwały krajobrazowej:

 • strefy – 3;
 • maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
 • reklama na elewacji podczas remontów – maksymalnie 30% powierzchni, pozostałą część musi stanowić odtworzenie elewacji, reklama może być eksponowana nie dłużej niż przez 8 miesięcy;
 • reklama na elewacji – tylko w II strefie na ścianach szczytowych, nie więcej niż na 25% elewacji;
 • szyldy – liczba i wielkość szyldów są bardzo ograniczone i zmieniają się w zależności od strefy, przeznaczenia obiektu, jego wysokości, preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;
 • zakazy – umieszczanie reklam na banerach, reklam wolnostojących bez stałego zamocowania w gruncie oraz reklamy mobilnej;
 • reklama cyfrowa – mocno ograniczona;
 • murale – zakazane;
 • okresy dostosowania – od 3 do 5 lat w zależności od strefy;
 • warunki dostosowania – nieokreślone;
 • prawa nabyte – nieuwzględnione;
 • aktualizacja uchwały – 1.

Uchwała wprowadzała nierówne traktowanie podmiotów,  w wielu kwestiach przekraczała upoważnienie ustawowe i dodatkowo zawierała inne błędy. Na tej podstawie  11 sierpnia 2017 roku WSA w Łodzi stwierdził nieważność uchwały w całości. Wśród zarzutów najistotniejszy merytorycznie był ten, że uchwała krajobrazowa Łodzi nie wskazuje warunków dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych do zapisów uchwały oraz, że na nowo reguluje kwestie uregulowane w ustawie o drogach publicznych.

W połowie października 2017 roku Łódź złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Po dwóch latach oczekiwania, w październiku 2019 roku NSA rozpatrzył skargę i odesłał sprawę do ponownego rozpoznania do WSA. W styczniu 2020 roku WSA zawiesił rozpatrzenie sprawy do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny kwestii zgodności ustawy z Konstytucją. Należy zatem spodziewać się w najbliższym czasie odwieszenia sprawy w sądzie.

Nowy projekt uchwały – sprzeczny z wyrokiem TK

Mimo zakończenia okresów dostosowania we wszystkich strefach (12 marca 2022 roku zakończył się ostatni okres dostosowania), miasto nie nakłada kar na właścicieli nośników reklamowych. Będąc w niejasnej sytuacji prawnej, stwierdzono, że lepiej edukować, a nie karać. W lutym 2018 roku Łódź ogłosiła, że przystępuje do prac nad nowym kodeksem reklamowym. Obecnie obowiązująca uchwała miała zostać uchylona, a w jej miejsce miało zostać ustanowione nowe prawo dotyczące reklam. 7 marca 2018 roku uchwalono uchwałę intencyjną. W maju 2019 roku odbyły się konsultacje dotyczące założeń nowego projektu. Mimo, że projekt jest gotowy, do jego publikacji i wyłożenia nie doszło. Po ogłoszeniu wyroku Trybunału miasto wstrzymało prace legislacyjne. Wiadomo, że nowy projekt zawiera zapisy sprzeczne z wyrokiem TK.

Sytuacja w Łodzi jest specyficzna: uchwała krajobrazowa obowiązuje, ale nikt nie egzekwuje jej przepisów, a prace nad nową uchwałą przez 5 lat posunęły się do przodu niewiele. Tym niemniej, można w Łodzi zaobserwować spadek liczby reklam, a nowe inwestycje często dostosowuje się do zapisów uchwały.

Dodajmy, iż od początku 2016 r. w Łodzi obowiązywała uchwała o parku kulturowym ulicy Piotrkowskiej. Regulowała ona kwestie reklam w centrum miasta. Jednak we wrześniu 2020 r. WSA w Łodzi stwierdził jej nieważność w całości. Prace nad nową uchwałą o parku kulturowym trwają, jednak projekt nie jest jeszcze dostępny publicznie.

Urząd Miasta udostępnił stronę, na której w przejrzysty sposób można zapoznać się z aktualną uchwałą: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/kodeks-reklamowy/ 

Pełny tekst uchwały krajobrazowej znajduje się pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/user_upload/uchwalal_-30112017104058.pdf

 

Inne teksty o uchwałach krajobrazowych:

Uchwała krajobrazowa w Łodzi – Jet Line