Własnie ukazała się projektowana uchwała krajobrazowa w Poznaniu.  Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, po dwóch latach pracy właśnie pokazał pierwszy projekt uchwały krajobrazowej.
Poznań przyjął uchwałę intencyjną dopiero w marcu 2017 r, najpóźniej ze wszystkich miast G8. Ten czas był wykorzystany na pracę nad własnym projektem, konsultacje i analizę tego, co dzieje się z uchwałami w innych miastach.

W porównaniu z uchwałami innych miast dokument poznański jest napisany w sposób prosty i jego zrozumienie nie powinno nastręczać większych problemów. W skrócie zapisy uchwały przedstawiają się następująco:

  • strefy – są cztery: staromiejska, centrum i historyczne dzielnice, zurbanizowana, przyrodnicza
  • maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
  • reklama na elewacji podczas remontów – może być eksponowana maksymalnie na 30% elewacji przez 1 rok,  ponownie można ją umieścić po upływie 5 lat;
  • reklama na elewacji – tylko niewielkie formy;
  • szyldy – maksymalnie 2 szt., wielkość zależy od typu nośnika i strefy;
  • reklama cyfrowa – dopuszczona (na poziomie intencji) na formacie citylight oraz na formacie 9m2;
  • murale – od 5% do 50% powierzchni elewacji w zależności od strefy;
  • okresy dostosowania – od 1 roku dla centrum do 3 lat;
  • warunki dostosowania – określono częściowo wyłączając z nich wiaty przystankowe;
  • prawa nabyte – nie są uwzględnione.

W każdej uchwale bardzo ważne są szczegóły: odległości, warunki dodatkowe, wyłączenia, preferencje – to one decydują, co tak naprawdę zostanie w mieście i jakie będą możliwości inwestycyjne. Tak też jest w tym przypadku. Uchwała zdecydowanie faworyzuje nośniki ustawione na terenie miejskim. Pamiętajmy, że w drugiej połowie 2018 roku Poznań przekazał słupy reklamowe i wiaty przystankowe pod zarząd spółki miejskiej – Międzynarodowych Targów Poznańskich.
I jeszcze jeden komentarz: proponowana w Poznaniu uchwała, mimo stosunkowej przejrzystości – również nie jest wolna od błędów i nieścisłości. Na przykład w jednym miejscu dopuszcza się reklamy DOOH, a w innym ich zakazuje ze względu na materiał, z którego są wykonane.

Więcej szczegółów pod adresem:

http://www.poznan.pl/krajobrazowa/