Wygląda na to, że wróciliśmy – ruch na trasach po staremu.
Oto podsumowanie ruchu na głównych drogach krajowych między 1 marca a 31 maja br. Przygotowałem je na podstawie danych z wybranych automatycznych stacji pomiarowych na trasach: A2, A4, S3, S6, S7, S8 i DK nr 92. Wcześniejsze analizy są dostępne  tu i tu.

mapa

Na  przykładzie danych z wybranych punktów pomiarowych możemy stwierdzić, jak wyglądają zmiany w natężeniu ruchu między dużymi miastami w Polsce:

  • Natężenie ruchu w ostatnim tygodniu maja to 96,2% wartości natężenia ruchu z ostatniego tygodnia przed pandemią (pierwszy tydzień marca 2020).
  • Natężenie ruchu w niedzielę 31 maja to 99,3% wartości natężenia ruchu z niedzieli przed wprowadzeniem ograniczeń.
  • Porównajmy ruch na głównych drogach w Polsce z ruchem na wszystkich drogach krajowych. Zauważymy, że spadki na głównych drogach były najmniejsze. (Wyjątek: odcinki przed przejściami granicznymi).
  • W czasie ograniczeń największy spadek w natężeniu ruchu wyniósł – 47,6%.

wykres

Powyższy wykres pokazuje zmiany tygodniowego ruchu od 2 marca 2020 do 31 maja 2020 r.

natężenie ruchu w wybranych tygodniach

Na powyższym  wykresie przedstawiam dzienne zmiany ruchu w trzech wybranych tygodniach:

  • 10 tydzień (2– 8 marca) – ostatni tydzień przed pandemią.
  • 16 tydzień (Poniedziałek Wielkanocny 13 kwietnia – 19 kwietnia) – tydzień z największym odnotowanym spadkiem natężenia ruchu.
  • 22 tydzień (25 – 31 maja) – ostatni tydzień pomiarowy.

Na zmiany natężeń ruchu poza ograniczeniami związanymi z COVID19, wpływają różne czynniki. Są to np.: rozkład świąt i dni wolnych, sezonowe wahania ruchu, ograniczenie transportu kolejowego, lotniczego i autobusowego, pogoda, cena paliwa, zmiany w infrastrukturze drogowej itp. Zapraszam do lektury innych analiz zmian na stronie GDDKiA:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37769/Ruch-na-drogach-w-dobie-koronawirusa-Kolejny-tydzien-obserwacji