Warszawę i Gdynię dzieli ponad 350 km.  Łączy zaś fakt, że nie mają uchwał krajobrazowych na skutek błędów popełnionych w trakcie ich tworzenia.

Warszawa. Uchwała, która przekracza uprawnienia

21 września NSA (Naczelny Sąd Administracyjny) oddalił skargę kasacyjną Wojewody Mazowieckiego od wyroku WSA (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). Wyrok WSA stwierdzał nieważność uchwały reklamowej dla m.st. Warszawy. Ponieważ cała sprawa jest nieco skomplikowana, w skrócie przypomnę:

  • 16 stycznia 2020 r. – Rada Miasta Warszawa uchwaliła uchwałę krajobrazową,
  • w lutym 2020 r. – uchwała została unieważniona przez Wojewodę Mazowieckiego jako niezgodna z obowiązującym prawem,
  • Miasto zaskarżyło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody do WSA,
  • w grudniu 2020 r. sąd przyznał częściową rację argumentom Wojewody, utrzymując unieważnienie uchwały,
  • Miasto zrezygnowało ze złożenia skargi kasacyjnej do NSA i podjęło decyzję o powtórnym procedowaniu uchwały we wskazanym przez WSA zakresie,
  • Wojewoda złożył skargę kasacyjną do NSA, w zakresie który dotyczył jedynie tych argumentów, których nie uznał WSA.

Oddalenie skargi kasacyjnej przez sąd było czystą formalnością. NSA nie mógł zmienić wyroku WSA, jeżeli nikt o to nie wnioskował. Ale odniósł się do argumentów wojewody zmieniając tym samym uzasadnienie wyroku WSA. Sąd stwierdził między innymi, że:

  • Podczas konstruowania uchwały reklamowej musi obowiązywać zasada proporcjonalności, tak aby ład przestrzenny, który jest istotną wartością był kształtowany z poszanowaniem prawa własności i wolności gospodarczej;
  • Nieprawidłowe jest określanie dopuszczalnej liczby tablic i urządzeń reklamowych w uchwale, ponieważ można w niej określić wyłącznie liczbę szyldów;
  • Dopuszczalne jest w pewnym zakresie określanie materiału, z którego są wykonane szyldy.

Jest to bardzo ważny wyrok. Potwierdził procedurę tworzenia uchwał krajobrazowych oraz doprecyzował niektóre z zagadnień, które mogą bądź nie mogą być regulowane przez kodeksy reklamowe w miastach. Więcej szczegółów znajdziemy w uzasadnieniu pisemnym, które powinno być opublikowane pod koniec października.

Gdynia. Uchwała najszybciej uchylona

Gdynia jest jednym z miast, które uchwałę krajobrazową posiadało najkrócej.  Na dodatek jest pierwszym miastem, które tak szybko swoją uchwałę uchyliło.

23 czerwca br. gdyńscy radni jednogłośnie przyjęli zapisy uchwały krajobrazowej, mimo wielu krytycznych głosów zgłaszanych przez przedsiębiorców. Wojewoda Pomorski nie skorzystał z prawa wydania rozstrzygnięcia nadzorczego, mimo że dokument zawierał wiele błędów. Jednak zaskarżył ją do WSA.
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek zdecydował, że uchwałę trzeba poprawić. 25 sierpnia radni miasta uchylili uchwałę w całości. Dokument uprawomocnił się 5 września: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2021/3254/akt.pdf

Tymczasem w uzasadnieniu czytamy:

„Opublikowana w dzienniku urzędowym uchwała weszła w życie 18 sierpnia 2021 i obowiązuje. Zarazem jednak nie można dziś w sposób pewny przesądzić jej dalszych losów (utrzymania bądź uchylenia), zależnych od orzeczenia sądu administracyjnego po rozpoznaniu skargi wojewody. Do momentu pozyskania ostatecznego orzeczenia może upłynąć wiele miesięcy, a nawet ponad rok. Taka sytuacja rodzi stan niepewności prawnej dla podmiotów działających na rynku reklamy na terenie Miasta Gdyni. Jest to sytuacja utrwalająca chaos oraz istotnie niekorzystna dla gospodarki miasta.
W tej sytuacji jedynym skutecznym sposobem celu uniknięcia powyższego stanu jest uchylenie uchwały nr XXXI/1019/21 z dnia 23 czerwca 2021 r., które stąd stało się celowe i konieczne.”

Podsumowując żaden radny nie był przeciwny uchyleniu uchwały.
Na tej samej sesji podjęto również uchwałę, która umożliwia podjęcie prac nad nową uchwałą krajobrazową.