Nowa uchwała krajobrazowa Łodzi zadebiutowała wczoraj, 16 maja, podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego.
Pokrótce historia uchwały w Łodzi wygląda następująco:

  • 16 listopada 2016 r. Rada Miejska w Łodzi, podjęła uchwałę krajobrazową
  • 11 sierpnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi stwierdził nieważność uchwały w całości
  • Rada Miejska w Łodzi, skierowała skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • 13 grudnia 2017 r. Rada Miasta wprowadziła zmiany do uchwały krajobrazowej
  • 7 marca 2018 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o przystąpieniu do prac nad nowym Kodeksem Krajobrazowym dla miasta Łodzi.

Prezentacja dotycząca Łodzi i jej problemów z reklamami, którą oglądaliśmy na początku spotkania, zaczynała się od zdjęcia Poznania, i do tego zdjęcia bardzo starego. Trochę dziwnie…

Na stronie miasta jest udostępniona ankieta https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP-tcT3lDv_q5B9TxYzLO9_uZzN3MJICeSNf8-59D39nHP_g/formResponse, niestety jest to ta sama ankieta, która była realizowana w 2016 roku. Zamknięta lista wyselekcjonowanych odpowiedzi uniemożliwia określenie własnego stanowiska, np.: „Których typów tablic/urządzeń reklamowych, według Pani/ Pana opinii, należałoby zakazać w odniesieniu do terenów przemysłowo – usługowych?” A do wyboru mamy odpowiedzi:  „Wyświetlacze LED, urządzenie reklamowe wolnostojące, tablice kierunkowe, siatki wielkoformatowa itp.” A co odpowiedzieć, jeżeli nie widzimy potrzeby zakazywania czegokolwiek w tym przypadku? Jednak odpowiedź musimy zaznaczyć, bo tego wymaga system.

Nad projektem nie pracują już osoby, które tworzyły poprzedni kodeks reklamowy. Przed nowym zespołem jest trudne zadanie, na razie jest na początku drogi i zaczyna zbierać informacje. Trzymamy kciuki i liczymy na dokument, który będzie z jednej strony porządkował miasto, z drugiej – umożliwi przedsiębiorcom możliwość komunikowania się w przestrzeni publicznej oraz który będzie szanował poprzednie decyzje administracyjne takie jak pozwolenia na budowę. Liczymy jednocześnie, że będzie to dokument, niezmuszający przedsiębiorców do ponoszenia zbędnych wydatków i zarazem taki, który rozwiąże problem nielegalnej reklamy.

Z drugiej strony zastanawia mnie sens wprowadzania nowego prawa, skoro stare obowiązuje od 3 lat i nikt go nie egzekwuje. Urząd przez ten czas nie wystawił żadnej decyzji pobierającej opłatę za reklamę niespełniającą warunków uchwały krajobrazowej. Przed wejściem na spotkanie w Urzędzie Miasta Łodzi było stoisko wyborcze obwieszone banerami. Jest to całkowicie niezgodne z uchwałą o parku kulturowym, która w tym miejscu zastępuje zapisy uchwały krajobrazowej. Rozdział 2 par. 4 ust. 11 tej uchwały brzmi bowiem: „zakazuje się umieszczania wolnostojących nośników reklamowych”.
Jednak dla nikogo w urzędzie nie stanowiło to problemu.