uchwała w Warszawie

Dziś mogliśmy po raz pierwszy zapoznać się z nowym projektem uchwały krajobrazowej  dla Warszawy.
Określenie „NOWY” odnosi się jednak jedynie do czasu, a nie treści.

Po raz pierwszy projekt warszawskiej uchwały reklamowej został zaprezentowany  w czerwcu 2017 roku. Po konsultacjach przeprowadzonych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, wpłynęło kilka tysięcy uwag (z czego 2500 przesłano z formularza akcji „Żegnamy reklamy” – http://www.zegnamyreklamy.pl/, przygotowanej wspólnie przez kilka stowarzyszeń).

Prace nad uwagami trwały ponad rok. Efekt: jak było, tak zostało. Poza kosmetycznymi zmianami typu zamiana zwrotów z „zabrania się” na „zakazuje się”, projekt nie zawiera nowych istotnych treści.

Najważniejsze elementy projektu dotyczące  reklam to:

 • w praktyce uchwała dopuszcza jedynie reklamę na terenach miejskich,
 • strefy – 3, dodatkowo uchwała wyodrębnia ciągi komunikacyjne;
 • maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
 • reklama na elewacji podczas remontów – może być eksponowana raz na 5 , maksymalnie przez 9 miesięcy;
 • reklama na elewacji – tylko na elewacjach bez okien (z zastrzeżeniami);
 • szyldy – liczba i wielkość szyldów są ograniczone, preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;
 • zakazy – umieszczanie reklam na oknach, dachach budynków, przed budynkami publicznymi, w bliskiej odległości od siebie, na terenach ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej i wiele innych;
 • reklama cyfrowa – ograniczona do powierzchni 3 m2;
 • okresy dostosowania – 2 lata;
 • warunki dostosowania – praktycznie nie określone;
 • prawa nabyte – nieuwzględnione.

6 listopada odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne, zapewne w myśl zasady głosowali jak chcieli, a wybrali kogo trzeba.
Szczegółowy raport z konsultacji znajduje się pod adresem:

http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/krajobrazowa_raport_final.pdf

Opis projektu znajduje się pod adresem:

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/adnie-z-uchwa-krajobrazow

Z samym projektem można zapoznać się na stronie:

http://konsultacje.um.warszawa.pl/jaka_uchwala_krajobrazowa_dla_warszawy_drugi_etap_konsultacji_spolecznych