Opole jako jedno z pierwszych miast w Polsce uchwaliło kodeks krajobrazowy. Miało to miejsce pod koniec 2016 roku. Projekt, zawierający bardzo dużo błędów, został zaskarżony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sprawa czeka na rozstrzygnięcie w NSA.
Pod koniec lipca br. minie termin, do kiedy istniejące w mieście tablice reklamowe powinny zostać zdemontowane lub dostosowane do warunków uchwały. Być może dałoby się to zrobić, gdyby uchwała zawierała takie regulacje.
Zapewne dlatego jutro (4 kwietnia 2019 r. ) Prezydent Miasta Opola wyłoży do publicznego wglądu projekt nowej uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu.
Do wyżej wymienionego projektu uchwały zainteresowani mogą składać uwagi w terminie do dnia 22 maja 2019 r. Po tej dacie należy zatem spodziewać się uchylenia obecnej uchwały i wprowadzenia nowej.
Opole jest kolejnym miastem, które najpierw uchwala, a potem analizuje konsekwencje. Szkoda, że odbywa się to w tej kolejności i szkoda, że znowu bez szerokich konsultacji.

Więcej:
http://www.komunikaty.pl/komunikaty/p/Komunikaty/6455348/ogloszenie+o+wylozeniu+do+publicznego+wgladu+p