Od kilku miesięcy Google publikuje raporty i aktualizuje dane na temat przemieszczania się ludzi. Są one dostępne na stronie https://www.google.com/covid19/mobility/?hl=pl

Statystyki przedstawione w raportach zostały opracowywane na podstawie sumarycznych danych pochodzących od użytkowników, którzy w smartfonach mieli włączoną funkcję śledzenia historii lokalizacji. Dane pokazują, jak w poszczególnych krajach i regionach zmienia się liczba odwiedzin w miejscach takich jak: sklepy spożywcze, miejsca odpoczynku, praca.
Informacje są przedstawione w odniesieniu do mediany (wartość środkowa) z okresu 3 stycznia – 6 lutego 2020 r.

Raport uwzględnia 6 kategorii miejsc:

  • Handel i rozrywka (trendy dotyczące przemieszczania się w restauracjach, kawiarniach, centrach handlowych, parkach rozrywki, muzeach, bibliotekach i kinach)
  • Sklepy spożywcze i apteki (sklepy spożywcze różnej wielkości, targowiska, drogerie i apteki)
  • Parki (parki narodowe, plaże, przystanie, wybiegi dla psów, skwery i ogrody)
  • Stacje i przystanki (stacje metra, przystanki autobusowe, stacje kolejowe)
  • Miejsca pracy 
  • Miejsca zamieszkania

Oto, jak wg raportu Google wyglądają zmiany w trendach przemieszczania się w Warszawie:

raport google, zmiany w trendach przemieszczania się w Warszawie

A tak raporty Google wskazują na zmiany w trendach przemieszczania się na terenie całej Polski:

zmiany w trendach przemieszczania się w Polsce w raporcie googlezmiany w trendach przemieszczania się w Polsce

Uwagi:

  • Wartości procentowe na rysunkach nie są średnimi. Są wartościami na dzień wygenerowania raportu tj. na 10 czerwca 2021 roku.
  • Zakres danych na wykresach obejmuje czas po zniesieniu największych restrykcji.
  • Wykresy obejmują okres 43 dni: od 29 kwietnia do 10 czerwca 2021.
  • Na wykresach widać, jak w poszczególnych miejscach zmieniał się ruch w trakcie długich weekendów: majowego i czerwcowego.

Zmiany w przemieszczaniu się ludzi w ostatnim roku są faktem i pewnie wiele z nich zostanie na dłużej. Być może rzadziej będziemy wychodzić do sklepów, a w efekcie częściej korzystać z zakupów internetowych. Pewnie możliwość pracy zdalnej sprawia, że krócej będziemy przebywać w miejscach pracy.

Najważniejsze:

Jednak najważniejsze jest to, że aktywność ludzi w przestrzeni publicznej wzrasta i w wielu przypadkach przekroczyła wartości sprzed pandemii.

Pamiętajmy, że każda metoda badawcza ma swoje ograniczenia. W przypadku prezentowanych raportów nie widzimy danych bezwzględnych, a jedynie różnice procentowe. Wartość, do której odnoszą się wszystkie dane, dotyczy zimy 2020 – czyli okresu przed pandemią, czyli zupełnie innego czasu niż maj czy czerwiec. Stąd np. rośnie ruch w rejonie parków.

Olbrzymią zaletą raportów Google są na pewno dane zebrane od bardzo dużej grupy badawczej. Według tej samej metody liczy się i prezentuje dane we wszystkich państwach. Przede wszystkim dane dotyczące całego świata i jego różnych regionów otrzymujemy zaledwie z 2-4 dniowym opóźnieniem.

Więcej:

Więcej informacji i raportów można znaleźć tu:

https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-06-10_PL_Mobility_Report_pl.pdf

https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-06-10_PL_Masovian_Voivodeship_Mobility_Report_pl.pdf