26 lutego 2020 roku Rada Miasta Krakowa zdecydowaną większością głosów przyjęła uchwałę krajobrazową. Głosowanie było poprzedzone burzliwą dyskusją, na którą ważny wpływ miała decyzja Wojewody Mazowieckiego, uchylająca uchwałę w Warszawie.

Prace nad uchwałą w Krakowie rozpoczęły się w październiku 2015 roku. Przez ten czas wyłożono 3 projekty. Uchwała ma zacząć obowiązywać 1 lipca 2020 roku. Obecny projekt zakłada 2-letni okres dostosowania dla istniejących tablic i urządzeń reklamowych.

Więcej o uchwale krakowskiej napiszę w przyszłym tygodniu, w podsumowaniu prac nad wszystkimi uchwałami w G8.

Ze szczegółami dokumentu można zapoznać się pod adresem:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=103304&sub=porzadek_obrad