26 marca 2018 roku radni Sopotu przegłosowali uchwałę krajobrazową dla swojego miasta. Uchwała zaczęła obowiązywać na początku czerwca 2018 roku.

Przed głosowaniem miasto przeprowadziło kampanię, podczas której zlikwidowało bilbordy miejskie. Pisaliśmy o tym w artykule: http://jetline.pl/aktualnosci/trosce-o-miasto-zlikwidujemy-bilbord-czyli-o-spojnosci-komunikacji

Jak wygląda przestrzeganie prawa o ochronie krajobrazu w Sopocie w drugim roku obowiązywania uchwały?

Na molo, które jest wizytówka miasta, tuż obok miejsca gdzie poprzednio stał bilbord, obecnie jest ustawiony nośnik promujący Kino Letnie – organizatorem imprezy jest między innymi miasto Sopot. Jednak zgodnie z zapisem uchwały dla strefy promocji indywidualnej „e”, do której zaliczamy molo w Sopocie, reklama na urządzeniu towarzyszącym imprezie okolicznościowej jest zakazana.

Nie jest naszą intencją pastwienie się nad bliskim nam Sopotem.
Jednak trudno nie skomentować tego przykładu, który pokazuje, że przy tworzeniu prawa należy uwzględniać wiele elementów, a co do zasady – komunikacja w formie reklamy zewnętrznej zwyczajnie się przydaje, a nawet jest potrzebna.