Warszawska uchwała krajobrazowa została unieważniona. Wczoraj, 25 lutego 2020 r. Wojewoda Mazowiecki opublikował rozstrzygnięcie nadzorcze i stwierdził nieważność całej uchwały. Powodem takiej decyzji jest niezgodność uchwały z prawem.

Wojewoda zwrócił uwagę na:

  • naruszenia proceduralne – uchwalono uchwałę inna niż ta, którą przedstawiono mieszkańcom i przedsiębiorcom na etapie wyłożenia,
  • przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego – uchwała może regulować tylko te elementy, na które pozwala ustawa; tymczasem dokument w kilkudziesięciu miejscach narusza prawo,
  • a także na prowadzone przez UOKiK postępowanie w sprawie nierównego traktowania podmiotów.

Rozstrzygniecie nadzorcze NIE ODNOSI się do kwestii konieczności uporządkowania przestrzeni publicznej.
Rozstrzygnięcie nadzorcze odnosi się do kwestii zgodności uchwały z obowiązującym prawem.

Należy usunąć nielegalne reklamy, wprowadzić jasne zasady.
To jest bardzo duże wyzwanie. Wiąże się z ograniczeniami, krytyką, kosztami, kompromisami, komunikacją, konsekwencją, niepopularnymi decyzjami. Tymczasem mnóstwo pracy, czasu i pieniędzy poświęcono na złe przygotowanie potrzebnego prawa. Wyłącznie do kwestii jego przygotowania odnosi się rozstrzygnięcie nadzorcze.

Szczegóły decyzji wojewody są dostępne pod linkiem:

https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/2529/

Na odwołanie się do sądu od decyzji Wojewody miasto ma 30 dni.