Eugeniusz Lokajski, „Brok”, sportowiec i olimpijczyk, żołnierz AK, podporucznik w Powstaniu Warszawskim, najpierw oficer łącznikowy kompanii „Koszta”, potem dowódca. 25 września 1944 r. oddelegowano go do Komendy Głównej AK, miał robić zdjęcia powstańcom, aby z fałszywymi dokumentami było im łatwiej wyjść z miasta w razie kapitulacji powstania.

Czy poszedł prosto do sklepu fotograficznego przy Marszałkowskiej 129, aby kupić filmy i odczynniki? Tego dnia kamienica, w której mieścił się sklep, została zbombardowana. 36-letni Eugeniusz Lokajski zginął pod gruzami.

„Brok” dokumentował powstanie od 1 sierpnia do 25 września. Robił zdjęcia Leicą, której udoskonalony kilka lat przed wybuchem wojny mechanizm migawki, jest określany jako początek fotoreportaży. Jego zdjęcia są bezcenne i ponumerowane od 1 do 840 są podstawą skarbu, jakim jest archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wybraliśmy 44 fotografie „Broka”. Od 2 sierpnia do 3 października będziemy je pokazywać na ekranach MORE w naszej sieci Digital OOH w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu, Katowicach i miastach GOP.
Zobaczycie na nich ludzi: żołnierzy i jeńców, powstańców i cywilów, dzieci i dorosłych, kobiety i mężczyzn. Wydaje nam się, że na tych zdjęciach miasto jest sceną, na której główne role zawsze grają ludzie. W końcu „to od nas zależy, czy było warto”.

Na zdjęciu w spocie poniżej: na pierwszym planie po prawej: plut. Krystyna Galar (po mężu Prasałowska), sanitariuszka „Krystyna” z Batalionu „Kiliński”. W tle parter kamienicy przy ul. Zielnej 35, 20 sierpnia 1944.

Dziękujemy Muzeum Powstania Warszawskiego za życzliwość i za udostępnienie fotografii.

 

Dowiedz się więcej o ekranach Digital OOH