Warszawska uchwała krajobrazowa została ustanowiona na sesji Rady Miasta 16 stycznia 2020 roku.  Miesiąc później Wojewoda Mazowiecki, opublikował rozstrzygnięcie nadzorcze i stwierdził nieważność całej uchwały. Powodem takiej decyzji nie była niechęć Wojewody do porządkowania przestrzeni publicznej, ale niezgodność przepisów uchwały z prawem.

Miasto złożyło skargę na rozstrzygnięcie Wojewody. 8 grudnia 2020 roku odbyła się rozprawa przed WSA w Warszawie. Sąd oddalił skargę, przyznając częściową rację argumentom wojewody i utrzymując unieważnienie uchwały w mocy. Wojewoda złożył skargę kasacyjną do NSA, które podtrzymało wyrok WSA.

W uzasadnieniu NSA stwierdził:

 • uchwała nie może określać liczby dopuszczonych na danej nieruchomości nośników reklamowych niebędących szyldami,
 • nie może dotyczyć słupków wygradzających oraz ogrodzeń, będących elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • oraz nie może dotyczyć tablic urzędowych.

Jednocześnie uznał argumenty miasta stwierdzając, że uchwała może regulować:

 • gabaryty i ażurowość szyldów, nawet jeśli ogranicza to gamę materiałów, z których można je wykonać,
 • tablice informujące o finansowaniu inwestycji publicznych ze środków zewnętrznych,
 • szyldy będące muralami.

Brak nowej uchwały intencyjnej

Warszawa nie uchwaliła nowej uchwały intencyjnej, mimo zalecenia NSA przedstawionego podczas ogłaszania wyroku. Prace nad nową uchwałą rozpoczęły się pod koniec 2021 roku. 24 lutego 2023 roku projekt warszawskiej uchwały krajobrazowej wyłożono do publicznego wglądu. Zgodnie z przewidywaniami nie wprowadzono oczywiście istotnej zmiany.

Poniżej przedstawiam główne założenia projektu w Warszawie:

 • strefy – 3, dodatkowo uchwała wyodrębnia ciągi komunikacyjne;
 • maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
 • reklama na elewacji podczas remontów – można ją eksponować na niewielkiej części powierzchni siatki osłonowej, maksymalnie przez 9 miesięcy, raz na 5 lat;
 • reklama na elewacji – preferowane są murale;
 • szyldy – liczba i wielkość szyldów są ograniczone. Preferowaną formą szyldów są litery przestrzenne;
 • reklama cyfrowa – w dużym stopniu ograniczona możliwościami technicznymi;
 • okres dostosowania – 3 lata dla szyldów, dla pozostałych nośników 2 lata;
 • warunki dostosowania – częściowo określone;
 • prawa nabyte – nieuwzględnione.

Po wyroku Trybunału wiadomo, że uchwała w tej formie nie trafi pod głosowanie. Oczywiście konieczne będą zmiany, duży wpływ na kształt nowej uchwały będą miały kolejne wyroki sądów i ich interpretacje.  W rezultacie wyłożenia nowego projektu można spodziewać się w tym roku.

Ze starym projektem uchwały można zapoznać się pod adresem:  https://architektura.um.warszawa.pl/uchwala-krajobrazowa

Z wyrokiem WSA w Warszawie można zapoznać się pod adresem:  http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iv-sa-wa-899-20/229ec0c.html  

Z wyrokiem NSA można zapoznać się pod adresem:  https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/46E6BF7005

 

Więcej o uchwale krajobrazowej:

Uchwała krajobrazowa w Warszawie – Jet Line