Czy znacie publikację Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”? Na pewno tak, jeśli w kręgu Waszych zainteresowań są zagadnienia odpowiedzialnego i zaangażowanego biznesu. Jeśli jeszcze raportu nie znacie, zapraszam, warto go poznać. W raporcie znajdziecie również inicjatywy Jet Line.

W tegorocznym raporcie są ujęte trzy nasze działania:

  • program stażowy, który uruchomiliśmy latem 2015 roku (obszar: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej -> tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji)

Stworzyliśmy dwa miejsca pracy dla stażystów, zainteresowanych pracą w mediach, agencji reklamowej.
Staże trwały przez trzy miesiące i były płatne.
Mamy nadzieję, że Karolina i Damian nauczyli się u nas sporo, bo dla nas – firmy – były to ważne miesiące.

  • wolontariat pracowniczy (obszar: Praktyki z zakresu pracy)

Uruchomiliśmy program, który wychodzi poza naszą fundację i żagle. Wielu z nas angażuje się  Rejsy Odkrywców ale chcieliśmy, aby pomagać innym mogli wszyscy, jeśli tylko chcą, w dowolny i przez siebie wybrany sposób.

Fundacja Rejs Odkrywców, która powstała w styczniu 2013 roku, pomaga młodym ludziom iść dobrym kursem. Organizując pełnomorskie rejsy, dzielimy się pasją i uczymy pracy, współpracy i odpowiedzialności.

Raport FOB to największa w Polsce przeglądarka inicjatyw, podejmowanych przez firmy w Polsce
z myślą o siedmiu obszarach: kulturze wewnątrz organizacji, prawach człowieka, środowisku, zagadnieniach pracowniczych, konsumenckich, rynkowych i zaangażowaniu społecznym i rozwoju społeczności lokalnej.

Raport jest przygotowywany co roku i prezentuje inicjatywy podejmowane przez firmy w roku poprzednim. Wśród 454 nowych przykładów ciekawych, zaangażowanych działań, znajdziecie być może także tę z Waszej firmy, z firmy z Wami zaprzyjaźnionej lub konkurującej, może znajdziecie inspirację do własnego działania a może dołączycie do raportu w przyszłym roku? Z kolei 359 inicjatyw i programów długofalowych pokazuje, jak ciekawie firmy planują i rozwijają swoje decyzje o zaangażowaniu i w jak różne rzeczy, w jak różny sposób, można się angażować.

14. raport, opublikowany w roku 2016 za 2015,  zawiera 813 działań firm – 813 przykładów dobrych praktyk i jest to zbiór największy z dotychczasowych. Może to znaczyć, że więcej firm zgłasza swoje dobre praktyki, a może też – że więcej firm je podejmuje. Ponieważ wśród tych 813 przykładów jest 359 działań długoletnich, rozpoczętych przed 2015 rokiem i opisanych we wcześniejszych raportach, może to znaczyć – co podkreśla Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu – że polski CSR dojrzewa, profesjonalizuje się, widzi sens w planowaniu i polityce długofalowej.

Raport FOB dostępny jest pod linkiem http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2015/