W 2007 roku jednym ze słuchaczy FBI Citizens Academy w Filadelfii (to kilkutygodniowy kurs prezentujący zadania, działania i misję FBI liderom lokalnych społeczności oraz angażujący ludzi w działania policji) był wiceprezes Clear Channel.
Zaproponował, że jego firma może nieodpłatnie udostępnić powierzchnię swoich cyfrowych billboardów i w ten sposób włączyć się w walkę z przestępczością. Eksperymentalnie zaczęto ujawniać wizerunki poszukiwanych za przestępstwa osób oraz zdjęcia zaginionych dzieci. We wrześniu 2007 roku opublikowano 11 pierwszych zdjęć przestępców wraz z numerami telefonów, pod którym należało zgłaszać niepokojące zachowania podejrzanych. Efekty pojawiły się już w październiku, zaledwie w ciągu miesiąca.

Właśnie mija 10 lat od chwili nawiązania współpracy FBI z firmami outdoorowymi.
Lokalny program rozpoczęty w Filadelfii od 8 billboardów rozrósł się do postaci krajowej  i pod nazwą National Digital Billboard Initiative działa dziś na blisko 5500 nośnikach w całych Stanach.
Do Clear Channel dołączyły inne firmy oraz stowarzyszenia firm outdoorowych, a forma współpracy między  FBI a prywatnymi przedsiębiorstwami została uznana za modelowy przykład kooperacji w służbie publicznej.

W czasie trwania programu, tylko i bezpośrednio dzięki wykorzystaniu DOOH i angażowaniu społeczności lokalnych, FBI rozwiązało 57 spraw.
Policja podkreśla zwłaszcza znaczenie tempa i zasięgu szerzenia informacji w sprawach wymagających niezwłocznych interwencji i nie ukrywa, że liczy na dalszy rozwój współpracy z DOOH.

 

zdjęcia: archiwum FBI; Mike Norton, Norton Outdoor Advertising