Glen Wilson – dyrektor zarządzający firmy Posterscope – nie ma wątpliwości, że reklama zewnętrzna to medium o szybkim tempie rozwoju. Potwierdzają to także badania IPA przeprowadzone w 2017 roku i opublikowane przez Lesa Bineta i Petera Fielda, z których jasno wynika, że od czasu pojawienia się cyfrowego OOH skuteczność tego typu reklam wzrosła prawie dwukrotnie – i to jeszcze nie koniec zmian. Szacuje się, że w 2018 roku około 50 % przychodów z reklamy zewnętrznej przypadnie na reklamy Digital OOH, oraz że reklamy wyświetlane na cyfrowych nośnikach będą w stanie dotrzeć do blisko 50% populacji.

Szybkość. Prostota. Elastyczność. Skuteczność

Główną zaletą cyfrowej reklamy zewnętrznej jest elastyczność w tworzeniu spotów i emisji kampanii. Dzięki automatyzacji – reklamodawcy mogą planować kampanię w dosłownie kilka godzin i to bez konieczności wcześniejszej rezerwacji nośników.

Planowanie i tworzenie kampanii na tradycyjnych nośnikach OOH w przeciwieństwie do cyfrowych ekranów LED jest czasochłonne, wymaga starannego zaplanowania przebiegu kampanii i zatwierdzenia jej z odpowiednim wyprzedzeniem, postępując według wcześniej wynegocjowanych warunków. Wprowadzenie zmian na kilka dni przed uruchomieniem kampanii bywa zdecydowanie trudniejsze.
A to właśnie możliwość swobodnego planowania kampanii jest jedną z głównych przyczyn większej popularności DOOH. Automatyzacja oraz rozwój nowych technologii pozwalają na tworzenie treści spotów dostosowanych do bieżących wydarzeń, ważnych dla szerszej społeczności i przyczyniają się do wzrostu skuteczności reklamy o 15%.

Źródło: CampaignLive.co.uk

DOOH