W poprzednim tygodniu pokazaliśmy kilka migawek z  kampanii wyborczych w miastach, w których nie obowiązują jeszcze  uchwały krajobrazowe. Postanowiłem przyjrzeć się także, jak wygląda kampania wyborcza w mieście, w którym kodeks reklamowy już obowiązuje. Wybór padł na Wyszków.  Interesowało mnie zwłaszcza, jak radni rozumieją prawo, które tworzyli podczas ostatniej kadencji oraz jak kandydaci na radnych potrafią czytać ze zrozumieniem uchwały obowiązujące w gminie. Tak powstał ilustrowany przewodnik po uchwale krajobrazowej w Wyszkowie, do obejrzenia którego zapraszam.

6 ust 1a (uchwały nr XLVI/469/17 z dnia 30 listopada 2017 w sprawie określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń) mówi, że:
„W I strefie  krajobrazowej ustala się zakaz sytuowania wolnostojących tablic reklamowych (…)”.

Na jednej z tych tablic możemy podziwiać plakat wyborczy Pani Elżbiety Piórkowskiej,  która jako Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wyszkowie podpisała obecnie obowiązująca uchwałę krajobrazową.

6 ust 1c …W I strefie krajobrazowej ustala się zakaz sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w skrajni pionowej dróg….

7 ust 1c …W I strefie krajobrazowej ustala się zakaz sytuowania na elewacji budynku tablic i urządzeń reklamowych nie związanych z działalnością prowadzona na obiekcie…

7 ust 1f …W I strefie krajobrazowej ustala się zakaz sytuowania na ogrodzeniach tablic i urządzeń reklamowych …

Na tym ogrodzeniu prezentuje się plakat Pani Danuty Kukwy, wiceprzewodniczącej obecnej rady miejskiej.

Tu z kolei widzimy kandydata na dobrego burmistrza.

Tu obecny radny Piotr Turek, który chce zostać burmistrzem dotrzymującym słowa.

Tu w ogóle niewiele widzimy.

7 ust 1f: „…W I strefie krajobrazowej ustala się zakaz sytuowania na balustradach obiektów budowlanych tablic i urządzeń reklamowych …”

7 ust 1g …”W I strefie krajobrazowej ustala się zakaz sytuowania na słupach oświetleniowych tablic i urządzeń reklamowych …”