Choć początki reklamy na pojazdach giną w mrokach dziejów, to reklama mobilna nie jest wynalazkiem dzisiejszych marketerów.
Przedstawimy Wam kilka zdjęć z okresu międzywojennego, prezentujące różne pomysły
na wykorzystanie pojazdów jako nośniki reklamowe.

Kwiecień 1930 roku, ul. Fredry w Poznaniu.
Zgodnie z opisem zdjęcie przedstawia propagandowy pochód poznańskiego Towarzystwa Popierania Przemysłu Krajowego.
Dzisiaj powiedzielibyśmy, że była to część szeroko zakrojonej kampanii reklamowej, promującej polskie produkty. Kampanie była rzeczywiście realizowana przez wiele lat z dużym rozmachem.
Hasło „Polskie produkty, z polskiego portu, polskim statkiem” zostało przed wojną zrealizowane.
Szkoda, że nie ma już Towarzystwa Popierania Przemysłu Krajowego.
Dobrze, że coraz chętniej kupujemy polskie produkty.

PIC_1-G-6084

 

Lata trzydzieste.
Samochód ciężarowy do transportu pieczywa.
Widoczna reklama piekarni na samochodzie była wykonana ręcznie – no ale nie było jeszcze druku cyfrowego i folii samoprzylepnych.

PIC_1-G-3953

 

Rok 1933, Warszawa.
Samochód propagandowy Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.
Możemy śmiało powiedzieć, że oglądamy fragment kampanii ambientowej, podczas której nośnik reklamowy jest wykorzystany w nietypowy sposób.

PIC_1-W-2881

 

Czerwiec 1929 roku, Poznań,  Powszechna Wystawa Krajowa.
Wózek transportu wewnętrznego z reklamą mydła „Kołłontay”. Dzisiaj większość budżetów reklamowych w reklamie zewnętrznej  pochodzi z branży telekomunikacyjnej oraz sieci handlowych.
W okresie międzywojennym w Polsce najwięcej pieniędzy na ten segment reklamy przeznaczał sektor związany z szeroko pojętą higieną oraz branża motoryzacyjna.

PIC_1-G-1027

 

Lata trzydzieste, Warszawa.
Było już o reklamach na samochodach i ciągniętych przez konie, teraz czas na reklamę na szynach.
Tramwaj linii „6” obwieszony pasażerami, jadący w kierunku Cmentarza Bródnowskiego (Bródzieńskiego). Na tramwaju widać reklamę: „Persil pierze wszystko”.

PIC_1-G-4005

 

I to samo w  Bydgoszczy (podobnie we Lwowie), czyli możemy mówić o skoordynowanej akcji reklamowej na terenie całego kraju.

PIC_1-G-3967

 

Lata trzydzieste, Bydgoszcz.
Reklama krajowych wyrobów włókienniczych, zorganizowana przez Maciejewskiego – właściciela Domu Towarowego przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy. Stare i nowe. To pudło po prawej stronie jest zabudowanym tramwajem. No cóż, oryginalne a raczej mało bezpieczne pomysły nie są naszym wynalazkiem.

PIC_1-G-6087-1

 

Październik 1934 rok, Katowice.
Dzień oszczędności reklamowany na tramwaju. Możemy powiedzieć że to kampania społeczna,
młode państwo nie miało wiele pieniędzy na emerytury…

 

PIC_1-G-6121-1

 

1938 rok, wnętrze wagonu restauracyjnego PKP z widocznymi w górnej części planszami reklamowymi.
To już ostatnia reklama na torach, może niedokładnie wiąże się z outdoorem, za to doskonale pokazuje, że pewne formy reklamy pozostają niezmienne.
Dziś podobne reklamy widzimy w wagonach metra.

9

 

Październik 1930 roku, Warszawa.
Wracamy do reklamy na autach. Oto pokaz samochodu reklamowego amerykańskiej wytwórni filmowej Paramount Picture dla przedstawicieli prasy.

PIC_1-K-12469

 

Rok 1938, ul. Śląska w Krakowie.
Wbrew pozorom, samochodów przeznaczonych jedynie do celów reklamowych nie wymyślił Jet Line.
Być może jednym z pierwszych w Polsce był samochód z obrotową reklamą fabryki tutek „Herbewo” S.A. Harliczek, Bełdowski i Wołoszyński.
Tutki (inaczej gilzy) czyli rurki z bibułki do papierosów już się nie reklamują. Ich miejsce zajęły najpierw papierosy a teraz powoli zajmują je e-papierosy.

PIC_1-G-2156-2

 

Sierpień 1935 roku, Warszawa.
Zespół teatru „Cyrulik Warszawski” przy samochodzie reklamowym przed redakcją Ilustrowanego Kuriera Codziennego. Widoczni m.in. Zofia Terne, Jadwiga Andrzejewska, Irena Kwiatkowska, Stefania Górska, Fryderyk Jarossy. Z boku stoi samochód z reklamą teatru.

PIC_1-K-11310-1

 

Listopad 1931 roku, Poznań.
W okresie międzywojennym kilkakrotnie były organizowane kampanie społeczne zwracające uwagę na bezpieczeństwo na drodze, był między innymi „Tydzień nauki chodzenia”. Samochód firmy pogrzebowej z napisem reklamowym ostrzegającym przed tragicznymi skutkami nieprawidłowego przechodzenia przez ulicę. „Chodź przepisowo!-bądź ostrożnym na jezdni, inaczej wpadniesz w sidła śmierci i będziesz naszym klijentem”, „Zakład Pogrzebowy Bracia Nowak, Poznań Plac Nowowiejski 10”. Wygląda to trochę na akcję społeczną i próbę zaszokowania odbiorcy. Dziś mówimy raczej: zadziałania na emocje.

 

PIC_1-B-72

 

Lipiec 1934.
Na koniec rower z reklamą wydawnictwa Ilustrowany Kurier Codzienny. Można rzec – oto przodek JetBike’ a!

PIC_1-G-6109

 

Wkrótce minie 100 lat od czasu powstania tych zdjęć. Wiele się zmieniło: samochód stał się powszechnym przedmiotem codziennego użytku, powstały nowe drogi, metro…
Co prawda pociąg z Krakowa do Zakopanego dzisiaj jedzie dłużej niż w roku 1939, ale i to podobno ma się niedługo  zmienić. Tymczasem w  reklamie mobilnej opieramy się na starych pomysłach. Poddajemy je jedynie liftingowi technologicznemu.

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Bardzo dziękuję NAC za ich udostępnienie!