W grudniu 2013 Miasto Poznań oraz Regionalne Obserwatorium Kultury UAM przeprowadziły badania dotyczące wiedzy młodych poznaniaków na temat wydarzeń kulturalnych w mieście. W badaniu uczestniczyło 2078 maturzystów i studentów.

Badania pokazały, że w tej grupie docelowej wiedza o odbywających się w mieście imprezach kulturalnych jest niewielka.
Ciekawie prezentuje się odpowiedź na pytanie: Skąd najczęściej dowiadujesz się o wydarzeniach kulturalnych odbywających się w mieście?
W przypadku, gdy pytanie było traktowane jako wybór jednokrotny, wynik wyglądał następująco:

obraz

 

W przypadku wyboru wielokrotnego, odpowiedzi kształtowały się następująco:

 

obraz 2

Nie było innego wyjścia – miasto na Starym Rynku i placu Wolności ustawiło nośniki z afiszami kulturalnymi.
Najlepszym komentarzem do tej sytuacji są słowa Pani Katarzyny Kamińskiej, Dyrektor Wydawnictwa Miejskiego:
„To pewien paradoks, żeby poprawić informację, trzeba wrócić do tradycji. Po okresie zachłyśnięcia się internetem odświeżamy nośniki drukowane”.

Więcej na stronie:
http://www.poznan.pl/mim/rzecznik/news,1216/poznanska-mapa-kultury-czyli-co-wybieraja-mlodzi-poznaniacy,71039.html