Każdy ma jakieś rytuały. Na przykład ja – po przyjściu do domu zaczynam szukać tabletu, który zazwyczaj odkładam na półkę. Po przeszukaniu połowy domu znajduję go u mojej córki, która do prawidłowego funkcjonowania musi mieć przynajmniej 3 monitory. W sumie podziwiam, ja przy drugim się już gubię.
Patrząc nieco szerzej można zauważyć pewną tendencję – media szukają różnych sposobów, aby przyciągnąć do siebie odbiorcę. Czas kontaktu z mediami systematycznie rośnie, zmieniają się jedynie proporcje pomiędzy poszczególnymi ich rodzajami.

Według raportu ZenithOptimedia MEDIA CONSUMPTION FORECASTS*, w 2015 roku ludzie na całym świecie spędzili średnio 492 minuty dziennie korzystając z mediów.
Jest to o 1,4% więcej niż w 2014.
W Europie Centralnej i Wschodniej ten czas jest dużo wyższy i wynosi 622 minuty –  to znaczy, że statystycznie każdy z nas przez prawie 10,5 godziny dziennie ma kontakt z różnymi mediami.
Według badania Ipsos MediaCT czas ten jest jeszcze dłuższy.

Poniższy wykres przedstawia podział na poszczególne media wg raportu MEDIA CONSUMPTION FORECASTS dla Europy Centralnej.

Podane wartości dotyczą liczby minut przeznaczonych na konsumpcję mediów w ciągu doby.

Patrząc na wyniki badań dla 65 krajów, można zaobserwować kilka tendencji:

  • najbardziej rozwijającym się medium jest internet, pomiędzy rokiem 2010 a 2015 jego udział w całościowej konsumpcji mediów wzrósł ponad dwukrotnie: z 59,6 minut dziennie do 122,4 minut dziennie;
  • w tym samym okresie największy spadek zanotowała telewizja – ponad 8%, mimo to nadal pozostaje najpopularniejszym medium;
  • czas kontaktu z reklamą zewnętrzną systematycznie rośnie – w tym samym przedziale lat o 2,5%.

Jeżeli ta tendencja się utrzyma, będę szukał tabletu poza domem.
Podejrzewam, że razem z dzieckiem odjedzie na rowerze.

*http://zenithmedia.se/wp-content/uploads/2015/05/Media%20Consumption%20Forecasts%202015.pdf