22 listopada w Poznaniu odbyła się prezentacja założeń uchwały krajobrazowej.
Miasto Poznań rozpoczyna porządkowanie przestrzeni publicznej od wydzielenia obszarów i dla celów uchwały Poznań będzie podzielony na 4 strefy: staromiejską, zurbanizowaną, przyrodniczą oraz centrum i dzielnice historyczne:

W strefach: staromiejskiej i centralnej będą dopuszczone jedynie dwa typy nośników systemowych: citylight oraz słupy ogłoszeniowe. Dodatkowo będą dopuszczone murale na ścianach szczytowych oraz siatki ochronne podczas remontów, gdzie reklama będzie mogła stanowić 30% powierzchni dekoracji i być eksponowana nie dłużej niż 12 miesięcy.

Uchwała wprowadza przywileje dla: wydarzeń odbywających się w przestrzeni publicznej, reklam SIM (System Informacji Miejskiej), reklamy związanej z budynkami kultury, oświaty i sportu. Uchwała wprowadza również przywileje dla wielkopowierzchniowych budynków handlowych, jednak nie dla wszystkich takie same. Granicą jest powierzchnia zabudowy 15 tys. m2.

Największy dopuszczony w mieście format tablicy wolnostojącej wynosi 18 m2. Parametry tablic (wysokość, odległości od krawędzi jezdni, sąsiedniego budynku, reklamy, skrzyżowania, szerokość pasa drogowego) są ustalone tak, że praktycznie wykluczają ustawienie nośnika większego niż CLP lub słupa ogłoszeniowego.

Nośniki w technologii cyfrowej są dopuszczone jedynie na formacie CLP, jednak projektodawcy rozważają wprowadzenie go również w formacie 9 m2.

Nie wszystkie zapisy uchwały są zrozumiałe, na przykład: „Wprowadza się ( ….) zakaz lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na terenach zieleni, zbiornikach wodnych i wodach płynących, z wyjątkiem przenośnych pulpitów w formacie A3, potykaczy oraz ekspozytorów.”

Podsumowując – po wprowadzeniu takich zapisów, większość reklam znajdzie się na terenach należących do miasta.
Bardzo rozczarowało mnie stanowisko prowadzących spotkanie, którzy na wstępie zadecydowali o pominięciu kwestii warunków dostosowania, terminu dostosowania oraz praw nabytych i opłat. Szkoda, bo to tematy bardzo ważne. O pozostałych zaś można było dowiedzieć się już 9 miesięcy temu, co prawda nie było wtedy tak pięknych infografik i znaczków…

Ostateczny projekt uchwały ma być zaprezentowany w marcu 2018 r.
Szczegółowe informacje dotyczące założeń projektu znajdują się na stronie: http://www.poznan.pl/krajobrazowa/