28 kwietnia 2016 r. Ciechanów, jako pierwsza gmina w Polsce, uchwalił uchwałę krajobrazową. Wojewoda mazowiecki nie miał litości dla tego dokumentu i wykreślił blisko 1/3 jej zapisów.
Niezrażona tym faktem Rada Miasta 30 czerwca 2016 r. uchwaliła dwie kolejne uchwały: o obowiązku składania deklaracji dotyczącej opłaty reklamowej wraz z określeniem wzoru deklaracji oraz w sprawie opłaty reklamowej. Za przyjęciem uchwał głosowało 17 radnych, 3 było przeciwnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwały zobowiązywały przedsiębiorców do wnoszenia opłaty reklamowej od 1 stycznia 2017 r.

Problemy zaczęły pojawiać się w momencie, gdy pod koniec poprzedniego roku informacje o uchwalonym prawie zaczęły docierać do mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy zostali zaskoczeni informacjami o obowiązku odprowadzania nowego podatku oraz o konieczności demontażu lub wymiany identyfikacji wizualnej miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mówimy o kwotach od kilkuset do nawet kilkuset tysięcy złotych dla przedsiębiorcy, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Nie można było czekać dłużej i 14 lutego br. Prezydent Miasta Ciechanów oraz przedstawiciele ciechanowskich przedsiębiorców, zrzeszeni w Mazowieckiej Izbie Gospodarczej oraz Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, podpisali porozumienie w sprawie wniosku o uchylenie uchwały wprowadzającej opłatę reklamową oraz o podjęciu działań nad zmianami.

Wczoraj, 23 lutego br., na XXVIII sesji Rady Miasta Ciechanowa radni jednogłośnie uchylili uchwały o obowiązku składania deklaracji oraz o wysokości opłaty reklamowej.

Jaki będzie dalszy ciąg zobaczymy już wkrótce.
Główne problemy bowiem nie zostały rozwiązane.

Uchwała krajobrazowa w Ciechanowie zacznie obowiązywać 20 maja 2017 r., tym samym przedsiębiorcy będą zmuszeni zapłacić kary w wysokości 40-krotności maksymalnej stawki opłaty reklamowej, określonej w ustawie za każdą reklamę, która – mimo, że posiada wszystkie pozwolenia – nie spełnia warunków uchwały. Zgodnie z obowiązującym prawem nie ma możliwości, aby uchwalić zmiany uchwały do połowy maja. Są dwie drogi: uchylenie uchwały krajobrazowej – co ze względów wizerunkowych miasta nie wydaje się możliwe, lub wydłużenie okresu na dostosowanie reklam i urządzeń reklamowych do warunków uchwały – a to będzie wymagało kolejnego głosowania na sesji rady miasta.

Kolejny problem stanowi czas od 1 stycznia do 23 lutego, za który powinna być odprowadzona do kasy miasta opłata reklamowa.

Władzom miasta i przedsiębiorcom Ciechanowa należą się gratulacje: weszli na dobrą drogę, zmierzającą do porządkowania przestrzeni publicznej przy poszanowaniu prawa i oczekiwań wszystkich interesariuszy. Ta sytuacja pokazuje, że nie ma błędu, którego nie można naprawić.
Szczerze: życzę powodzenia.

Dobrze byłoby aby gminy, które obecnie pracują nad swoimi kodeksami reklamowymi, wyciągnęły wnioski z tej sytuacji i poświęcały więcej czasu na analizę, konsultacje społeczne i informowanie wszystkich osób zainteresowanych zmianami prawa o prowadzonych pracach, aby przedstawiane do głosowania uchwały  były dobrze skonstruowane i przemyślane, aby nie były to dokumenty, które trzeba zmieniać na co drugiej sesji rady miasta

O porozumieniu Prezydenta z przedsiębiorcami można przeczytać pod adresem:
http://www.ciechanowonline.pl/news/view/8666