Przedstawiam fotoreportaż.
Skoro jest to fotoreportaż – zdjęcia przedstawiają wizerunek przyszłych strażników ładu przestrzennego.
Nie ma potrzeby, abym pastwił się nad ich wizerunkiem, sami robią to najlepiej.

Wypada jednak przypomnieć, bo nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że realizacja zapisów
w ustawie krajobrazowej będzie zadaniem samorządu.
Podstawowym zaś celem ustawy krajobrazowej jest „zabezpieczenie środowiska przyrodniczego
i kulturowego przed nieuzasadnioną dewastacją, zapewnienie funkcjonowania mieszkańców naszego kraju w estetycznej przestrzeni publicznej…”