Dziś (16 stycznia 2020 r.) podczas sesji Rady Miasta Warszawy zatwierdzono uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, popularnie zwaną uchwałą krajobrazową.
Za przyjęciem uchwały głosowało  51 radnych, nikt nie był przeciw, wstrzymały się 3 osoby. Uchwała w następujący sposób określa zasady umieszczania reklam:

  • miasto jest podzielone na 4 strefy, dodatkowo ma wyodrębnione ciągi komunikacyjne,
  • największy dopuszczony format reklamy to 6×3 m,
  • reklama cyfrowa w praktyce jest zakazana,
  • zapisy uchwały preferują reklamy ustawione na terenach miejskich,
  • okres dostosowania dla reklam wynosi 2 lata, dla szyldów – 3 lata.

W zakresie reklam dokument jest napisany w sposób przejrzysty, inaczej niż część dotycząca szyldów, przykładowy fragment o ich dostosowaniu: „ szyldy są usytuowane niezgodnie z postanowieniami § 5 ust. 2 pkt 1 lit. c, to należy je w tym zakresie dostosować do najliczniejszej grupy szyldów tworzących poziomą lub pionową oś na elewacji, o ile grupę taką można wyróżnić; w przypadku, gdy nie ma możliwości wyznaczenia najliczniejszej grupy odniesienia, za niezgodne z uchwałą uznaje się wszystkie szyldy sytuowane na danej elewacji poza strefą parteru i poniżej górnej krawędzi elewacji”.

Przeczytałem wiele projektów uchwał krajobrazowych i niewiele mnie dziwi, ale likwidacja wzoru słupa ogłoszeniowego, który w Warszawie funkcjonował przez prawie 140 lat, jest oryginalnym pomysłem.
Podsumowując:

  • Uchwała warszawska buduje monopol miasta na rynku reklamy.
  • Koszt dostosowania szyldów w Warszawie oznacza dla każdego przedsiębiorcy w Warszawie od kilkuset do kilkuset tysięcy złotych, a w przypadku centrów handlowych znacznie więcej.
  • Wszyscy zainteresowani tematem czekają na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o zgodności z konstytucją prawa, na podstawie którego jest tworzona uchwała. W tym tygodniu sądy w Poznaniu i Łodzi zawiesiły postępowania do czasu wydania orzeczenia przez TK.  Dlaczego Warszawa robi inaczej – nie potrafię odpowiedzieć.
  • Zapisy uchwały zawierają błędy prawne.

W ciągu miesiąca wojewoda jako organ nadzorczy wyda rozstrzygnięcie dotyczące zgodności uchwały z prawem.