Wczoraj, 14 września 2016 r., Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował raport „Ustawa krajobrazowa a prawa nabyte. Wpływ nowego prawa na sytuację na rynku reklamy zewnętrznej”.

Dokument jest kolejnym ważnym głosem w dyskusji na temat błędów, czy też delikatniej mówiąc, kontrowersji, w uchwalonej przez Sejm tzw. ustawie krajobrazowej. Ustawie, która tak naprawdę mało skupia się na krajobrazie, a w praktyce odnosi do reklamy zewnętrznej.

Autorzy raportu zwracają uwagę na kilka kluczowych elementów:
1. Ustawa dopuszcza ingerencję w prawa nabyte, tym samym podważa zaufanie obywateli do stanowionego prawa, co jest sprzeczne bezpośrednio z artykułem 2. Konstytucji, który stanowi: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Zasada poszanowania praw nabytych wiąże się bezpośrednio z wiarygodnością władzy.

2. Zapisy ustawy zrównują firmy działające legalnie z podmiotami, które sytuowały swoje reklamy nielegalnie.

3. Wśród negatywnych materialnych skutków wprowadzenia ustawy, autorzy raportu wymieniają między innymi możliwość utraty części wpływów z dzierżawy gruntów przez osoby prywatne, często będące
w nienajlepszej kondycji finansowej, oraz przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Szacuje się, że branża reklamy systemowej wydaje ok. 270 mln złotych rocznie na czynsze.
Drugim ważnym elementem jest możliwość utraty pracy przez osoby, zatrudnione w branży reklamowej oraz osoby współpracujące. Autorzy raportu szacują, że może to być 10 000 osób.

Jako podsumowanie przytoczę ostatnie zdanie raportu:
„Nie ma błędów, których nie da się naprawić – należy oczekiwać konkretnych działań legislacyjnych, ukierunkowanych na usunięcie najbardziej jaskrawych bolączek aktualnie obowiązującej ustawy krajobrazowej.”

Całość raportu można znaleźć pod adresem: http://zpp.net.pl/materialy/