Korki wróciły na drogi

Czy to, że korki wróciły na drogi, jest dobrą wiadomością?
Tak.
Być może pamiętacie, że powrót z weekendu do miasta często wiązał się z postojem w korku w niedzielny wieczór. Ale ostatni weekend pokazał, że wracamy do normalności, choć być może specyficznie to określamy. Oto, jak wyglądała chwilowa płynność ruchu na drogach wjazdowych do Warszawy w niedzielę 10 maja br. o godzinie 20:36:

natężenie ruchu

Czy osiągnęliśmy już stan z zeszłego roku? Jeszcze nie – ale na kilku przykładach przedstawię, jak niewiele brakuje do osiągnięcia poziomu natężenia ruchu z roku 2019 i jak wygląda tendencja zmian.
Z omówionych dalej wykresów możemy wyciągnąć następujące wnioski co do zmian natężenia ruchu między dużymi miastami w Polsce:

 • Ograniczenia spowodowały znaczne spadki w natężeniu ruchu. Spadki wynosiły od  44%  do  52%.
 • Natężenie ruchu systematycznie rośnie od Świąt Wielkanocnych.
 • W ostatnim tygodniu pomiarowym natężenie ruchu osiągnęło poziom między 74% a 89% stanu z 2019 r.
 • Gdy porównamy dane z głównych dróg krajowych w Polsce ze wszystkimi drogami krajowymi możemy powiedzieć, że spadki na głównych drogach były najmniejsze, poza odcinkami przed przejściami granicznymi.

Analiza ruchu z sześciu stacji pomiarowych

Do analizy wybrałem dane z sześciu stacji pomiarowych zlokalizowanych na głównych drogach krajowych w Polsce.
Dane pochodzą z okresów 1 marca – 11 maja 2020 r. oraz 1 marca – 13 maja 2019 r. Jednocześnie pamiętajmy, że:

 • dni tygodnia nie pokrywają się z dniami miesiąca; w 2019 – pierwszy dzień marca przypadał w piątek, w 2020 w niedzielę;
 • Święta Wielkanocne w roku 2020 przypadały na 12-13 kwietnia; w roku 2019 – 21-22 kwietnia,
 • w roku 2020 majówka była wyjątkowo krótka: 1 maja – piątek, 3 maja niedziela – łącznie 3 dni; w 2019: 1 maja – środa, 3 maja – piątek – łącznie 9 dni,
 • są zmiany w strukturze rodzajowej ruchu (proporcje samochodów osobowych, ciężarowych itp.),
 • zmieniają się tygodniowe wahania ruchu (podczas ograniczeń spowodowanych pandemią ruch w dni wolne był znacznie mniejszy niż w analogicznym okresie rok wcześniej),
 • zmienia się charakter ruchu (gospodarczego, turystyczno-rekreacyjnego),
 • jest inna pogoda, są zmiany w infrastrukturze drogowej, ograniczenia w ruchu międzynarodowym, zmiany rocznych SDR, brak imprez, targów itp.

 

punkty pomiarowe ruchu

 

Dzienne i tygodniowe zmiany w ruchu

W każdym punkcie pomiarowym przedstawiam dwa wykresy.
Pierwszy porównuje współczynnik SDR (Średni Dobowy Ruch) z 1 marca 2020 do 1 marca 2019 r.
Wykres drugi porównuje natężenie ruchu w odpowiadających sobie tygodniach 2020 i 2019 roku, zaczynając od 10 tygodnia 2020 roku (poniedziałek 2 marca – niedziela 8 marca) i odpowiadającego mu tygodnia w 2019 roku (poniedziałek 4 marca – niedziela 10 marca).

Gdynia – Katowice i stacja pomiarowa 22611 na obwodnicy Trójmiasta, droga nr S6: :

dzienny ruch

tygodniowy ruch

Trasa nr S7: Warszawa – Gdańsk i stacja pomiarowa 14612 pomiędzy Kazuniem a Łomiankami:

dzienny ruch

tygodniowy ruch

Warszawa – Białystok i stacja pomiarowa 14625 pomiędzy Radzyminem a Lucynowem, droga nr S8:

dzienny pomiar

tygodniowy pomiar

Droga nr S8 – Warszawa – Katowice i stacja pomiarowa 10618, obwodnica Tomaszowa Mazowieckiego:

dzienny ruch

tygodniowy ruch

Autostrada A4: Wrocław – Rzeszów i stacja pomiarowa 12602, obwodnica Krakowa:

dzienny ruch

tygodniowy ruch

Wrocław – Zgorzelec i stacja pomiarowa 02601 pomiędzy Legnicą a Krzyżową, autostrada A4.

Ten punkt pomiarowy zostawiłem na koniec.
Jest zlokalizowany na dojeździe do przejść granicznych z Niemcami w Zgorzelcu i Olszynie, nie leży na drodze pomiędzy głównymi miastami. W związku z ograniczeniem ruchu międzynarodowego tu spadki były największe (64%). Tymczasem obecnie poziom ruchu w tym miejscu stanowi  61%  ruchu z 2019 roku. Podobnie wyglądają zmiany na wszystkich odcinkach pomiarowych przy granicach.

dzienny ruch

tygodniowy ruch

Jeśli jesteście zainteresowani innymi informacjami o ruchu na drogach krajowych w  kwietniu zapraszam na strony GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37504/Ruch-na-drogach-krajowych-w-czasie-epidemii-Publikujemy-podsumowanie-za-kwiecien