Odpowiedzialny biznes to koncepcja, według której firmy w strategii swojego działania naturalnie i dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska i aspekty etyczne.

Celem takich działań jest osiągnięcie równowagi między interesem ekonomicznym a interesem społecznym i środowiskowym. Inaczej mówiąc, celem jest rozwój zrównoważony.

 

Odpowiedzialny biznes i jego dobre praktyki

 

Chodzi jednak o to, aby odpowiedzialny biznes nie był tylko hasłem, ale realnym sposobem działania, który przynosi korzyści i gospodarce, i ludziom. Jednym z narzędzi pomagających firmom wdrażać CSR jest Raport Odpowiedzialnego Biznesu, który co roku publikuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To największy w Polsce przegląd inicjatyw z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W raporcie znajdują się przykłady dobrych praktyk CSR z różnych branż i obszarów tematycznych.

Naszą kampanię Pomigajmy=Pomagajmy, inicjatywę Child Alert na DOOH oraz działania Fundacji Rejs Odkrywców wyróżniono w tegorocznym raporcie.

 

Pomigajmy=Pomagajmy

 

Osoby głuche napotykają na różne bariery i trudności w codziennym życiu. Nie mają pełnego dostępu do edukacji, informacji, mediów, kultury, zdrowia czy rynku pracy. Często są wykluczone społecznie i ekonomicznie. Brakuje im odpowiedniego wsparcia ze strony państwa i instytucji publicznych.

We wrześniu 2022 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Migowego zainicjowaliśmy i zrealizowaliśmy akcję Pomigajmy= Pomagajmy. Wydarzenie skierowaliśmy do osób słyszących, aby w swoim otoczeniu zwracały uwagę na osoby głuche i chciały pokonywać realne bariery komunikacyjne (brak znajomości Polskiego Języka Migowego – PJM).

Wykorzystaliśmy nasz cyfrowy ekran MORE. Przygotowaliśmy profesjonalne studio nagraniowe – postawiliśmy lampy, kamery, a przed nie zaprosiliśmy ekspresyjną tłumaczkę PJM oraz osobę głuchą. Dzięki kamerze zamontowanej na ekranie MORE, tłumaczka ze swojej perspektywy widziała przechodniów i wchodziła w interakcję, korygowała lub potwierdzała prawidłowo migane zwroty. W realizacji kampanii wzięły udział osoby głuche, osoby słyszące, znające język migowy i słyszące, które go nie znają. Nasza jednodniowa akcja przyniosła także długofalowe efekty w postaci cyklu krótkich filmów. Prezentowały  podstawowe komunikaty w języku migowym, które emitowaliśmy na naszych ekranach MORE w całej Polsce.

 

Child Alert na DOOH

 

Child Alert jest systemem alarmowym, który służy do natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych mediów. Jest to program, którego głównym celem jest szybsze i skuteczniejsze poszukiwanie młodych ludzi (dzieci i nastolatków), dzięki ustalonej procedurze postępowania. Child Alert wprost może uratować życie dziecka.

Czas ma znaczenie, więc najważniejsze jest, aby komunikat szybko dotarł tam, gdzie jest potrzebny. Jako partner w programie Child Alert współpracujemy z Komendą Główną Policji. Opracowaliśmy procedurę uruchomienia i odwołania alertu. Za pośrednictwem ekranów MORE niezwłocznie uruchamiamy komunikat na wszystkich ekranach digital out of home (DOOH). Od chwili naszego przystąpienia do platformy, Child Alert był ogłoszony dwa razy, ostatni raz w 2022 r.

 

Fundacja Rejs Odkrywców

 

Fundacja Rejs Odkrywców jest powołana przez właścicieli naszej firmy – Michała Ciundziewickiego i Marcina Maszewskiego. To żeglarze pasjonaci, przyjaciele i wspólnicy Jet Line.

W 2022 r. odbył się 11. sezon żeglarski. Jego głównym wydarzeniem był 18. już –  Rejs Odkrywców. Każdy rejs to kulminacyjny punkt długofalowego programu edukacyjnego w duchu sail trainingu – morskiego wychowania młodzieży.

Dzięki przygodzie pod żaglami, młodzież przekonuje się o znaczeniu pracy, współpracy i odpowiedzialności. W Rejsie 2022 wzięła udział 26-osobowa grupa młodzieży z trudniejszym startem w dorosłe życie. Realizacja rejsów opiera się na grupie zaangażowanych wolontariuszy z naszej firmy i na wychowankach Fundacji. Naszym celem jest długofalowa praca z młodymi ludźmi, zainspirowanie do innych wyborów niż przemoc i nałogi, promowanie wolontariatu i postaw prospołecznych. Ma znaczenie także dla nas w firmie – integruje wokół bliskiej pasji.

Korzyści płynące z odpowiedzialnego biznesu

 

Odpowiedzialny biznes to nie jest moda, ale wyzwanie i wyraz zaangażowania ludzi. Zaś firmy, które działają odpowiedzialnie, budują zaufanie i lojalność swoich interesariuszy. Także poprawiają reputację i zdrową konkurencyjność, przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z Raportem Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce i inspiracji dobrymi praktykami CSR.