W 2019 roku cyfrowe nośniki Jet Line (ekrany MyLED i witryny MORE) włączyliśmy w policyjny system alarmowy Child Alert.

Co to znaczy?

To znaczy, że jeśli Policja uruchomi alert o zaginięciu lub uprowadzeniu dziecka, na zarządzanych przez Jet Line  cyfrowych ekranach wyemitujemy policyjny komunikat o poszukiwaniach, który będziemy na nich emitować aż do odwołania alertu.
Mamy nadzieję, że nie będzie konieczności uruchamiania procedury Child Alert. Niemniej, jesteśmy na taką sytuację przygotowani. Współpraca w tego typu programie na całym świecie opiera się o partnerskie zaangażowanie, świadomość znaczenia czasu i zasobów, jakimi dysponują media, w tym outdoor.

Jedno zaginione dziecko to jedno zaginione dziecko za dużo

Outdoor to medium masowe. Komunikaty outdoorowe pojawiają się tam, gdzie jesteśmy my, w przestrzeni miasta, przy trasach między miastami… Zawsze w miejscach, gdzie jest jak najwięcej ludzi.  To oczywiste, że im szybciej i więcej osób dowie się o zagrożeniu, tym większa szansa na odnalezienie dziecka. Cyfrowe nośniki od Jet Line są nie tylko w Warszawie. Znajdują się także w miastach o różnej wielkości w całym kraju. Uruchomienie na nich spotów w nagłym wypadku wymaga tylko kilku minut.

Co to jest Child Alert?

Child Alert jest policyjnym systemem alarmowym, którego ideą jest wsparcie policyjnych procedur w akcji poszukiwawczej poprzez jak najszybsze poinformowanie maksymalnej liczby osób o zaginięciu dziecka. Przygotowany przez policję komunikat jest rozsyłany do partnerów: wydawców portali internetowych, prasy, radia, telewizji oraz właścicieli nośników DOOH.

Wg statystyk Komendy Głównej Policji, w Polsce rocznie zdarza się nawet 8 tysięcy przypadków zaginięć dzieci i nastolatków. Większość zgłaszanych spraw kończy się szczęśliwie, ale około 5% zgłoszeń nie udaje się wyjaśnić. Może to znaczyć, że nie odnajduje się aż 375 dzieci.

Tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach

Child Alert działa w Polsce od 2013 roku. Policja wykorzystuje go  w ściśle określonych przypadkach i sytuacjach absolutnie wyjątkowych. Powodem, dla którego jest ogłaszany niezwykle rzadko jest to, aby uchronić skalę i rangę wydarzenia, nie wywołać obojętności przez zbyt częste komunikaty. Przeciwnie: chodzi o to, aby przez wyjątkowość użycia narzędzia efekt jego działania był jak najlepszy.

W Europie podobny program wspierający poszukiwania zaginionych dzieci ma 16 krajów. W każdym opiera się on o środki masowego przekazu i natychmiast uruchamiany w nich proces alarmowania społeczeństwa.

 

http://childalert.pl/