Uchwałę intencyjną Poznań przyjął najpóźniej ze wszystkich miast G8 – w marcu 2017 r. Prace nad projektem trwały od początku 2017 r. Od maja 2019 r. można było zapoznać się z projektem uchwały. W lutym 2021 r. odbyło się pierwsze wyłożenie projektu, w październiku drugie, we wrześniu 2022 roku trzecie.

24 stycznia 2023 r. na Sesji Rady Miasta Poznania została przegłosowana uchwała krajobrazowa.

Poznański dokument jest napisany przejrzyście, zrozumiale.

W skrócie założenia uchwały przedstawiają się następująco:

  • strefy – są 4: staromiejska, centrum i historyczne dzielnice, zurbanizowana, przyrodnicza;
  • maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
  • reklama na elewacji podczas remontów – może być eksponowana maksymalnie na 50% powierzchni siatki ochronnej przez 1 rok, ale ponownie można ją umieścić po upływie 5 lat;
  • reklama na elewacji – tylko niewielkie formy; na ścianach ślepych  w obszarze zurbanizowanym do 36 m2;
  • szyldy – liczba, wielkość zależy od typu nośnika i strefy;
  • reklama cyfrowa – jest niedoprecyzowana;
  • murale – od 5% do 50% powierzchni elewacji w zależności od strefy;
  • okresy dostosowania – od 1 roku do 5 lat w zależności od strefy;
  • warunki dostosowania – określono częściowo wyłączając z nich wiaty przystankowe;
  • prawa nabyte – częściowo uwzględnione.

27 lutego 2023 r. Wojewoda Wielkopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze unieważniające w całości poznańską uchwałę krajobrazową. W rezultacie wojewoda zwrócił między innymi uwagę na trzy błędy formalne:

– nieprzekazanie radzie miasta nieuwzględnionych przez prezydenta uwag, dotyczących między innymi murali;

– niejednoznaczne zapisy dotyczące dostosowania reklam do zapisów uchwały;

– przekroczenie ustawowych kompetencji w kwestii regulacji nielegalnych reklam.

Teraz należy poczekać na decyzję miasta, które może rozpocząć prace nad nowym projektem lub odwołać się do WSA na decyzję wojewody.

Miasto firmą OOH?

W 2018 r. Poznań  przekazał słupy reklamowe pod zarząd spółki miejskiej, Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP). W lipcu 2019 r. Miasto zakończyło proces przekazywania MTP również wiat przystankowych. Oznacza to przede wszystkim, że miasto Poznań  jest właścicielem firmy outdoorowej, która zarządza jednymi z najciekawszych lokalizacji w mieście. Buduje też sieć nośników backlight 18m2 . Tę sprawę zdecydował się zbadać NIK (Najwyższa Izba Kontroli). W listopadzie 2022 r. w wystąpieniu pokontrolnym NIK negatywnie ocenił realizację zadań dotyczących zarządzania reklamą w przestrzeni miejskiej Poznania w latach 2018-2022. Miasto odniosło się do uwag. W efekcie w marcu br. powinien ukazać się końcowy raport NIK.

Wydział Urbanistyki i Architektury udostępnia stronę z informacjami o uchwale i rozstrzygnięciu nadzorczym: https://www.poznan.pl/krajobrazowa/

Od lutego 2018 r. Poznań ma park kulturowy, który obejmuje głównie obszar Starego Miasta: https://www.poznan.pl/mim/main/o-parku-kulturowym,p,39836,39839.html

Więcej o uchwałach krajobrazowych przeczytasz: Uchwały krajobrazowe w największych miastach w Polsce. Przegląd sytuacji, marzec 2023 r. – Jet Line