Przystąpienie do prac nad uchwałą w Szczecinie poprzedziła szczegółowa inwentaryzacja. W rezultacie pokazała ona, że jedynie 19% reklam w mieście jest ustawionych legalnie. Jako jedyne miasto w G8 Szczecin skonstruował swój kodeks na bazie istniejących planów miejscowych (pozostałe miasta wprowadzając uchwały reklamowe zmienią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).
W efekcie taka strategia powoduje podział miasta na tyle stref, ile zostało uchwalonych planów miejscowych plus 1 dla strefy, w której brak planu miejscowego. Z jednej strony jest to najbardziej skomplikowany i najobszerniejszy projekt uchwały (gdyby wydrukować całość otrzymalibyśmy ponad 1000 stron), jednak jeżeli wybierzemy konkretną lokalizację, uchwała dla tego miejsca będzie w  konsekwencji bardzo czytelna i skondensowana.

Podstawowe założenia projektu uchwały w miejscach, w których nie ma planów miejscowych, przewidują:

  • maksymalny format reklamy wolnostojącej – 48m2
  • reklama na elewacji podczas remontów – dopuszczona na całej powierzchni rusztowania przez okres 3 miesięcy raz na 5 lat;
  • reklama na elewacji – do 10% powierzchni elewacji (z zastrzeżeniami);
  • szyldy – na jedną działalność gospodarczą przysługuje 1 szyld o powierzchni 0,3 m2;
  • zakazy – umieszczanie reklam na ogrodzeniach, terenach zielonych, urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego, obszarach wodnych, reklam na przystankach przekraczających 30% powierzchni wiaty;
  • reklama cyfrowa – dopuszczona, z wyjątkiem reklam o niskiej rozdzielczości;
  • murale – traktowane jak reklama na elewacji;
  • okresy dostosowania – 2 lata;
  • warunki dostosowania – częściowo określone;
  • prawa nabyte – uwzględnione.

Termin wyłożenia i zgłaszania uwag do projektu minął w marcu 2017 r. Zespół projektowy zakończył prace i przekazał gotowy dokument do Rady Miasta, która zapewne nie podejmie decyzji o głosowaniu tej uchwały. Projekt szczecińskiej uchwały jest najdłużej zamrożonym dokumentem spośród kodeksów reklamowych. Ostatnia aktualizacja na stronie dotyczącej uchwały krajobrazowej pochodzi z września 2017 r.
Z projektem można zapoznać się pod adresem: http://krajobraz.szczecin.pl/chapter_139000.asp

Podsumowując, możemy przyjąć, że powyższy projekt ma wartość archiwalną, a miasto nie będzie do niego wracać. W tym roku rozpoczną się prace organizacyjne i dodatkowo powołany zostanie zespół projektowy, który rozpocznie prace nad nowym projektem uchwały.

Więcej o uchwałach krajobrazowych przeczytasz: Uchwały krajobrazowe w największych miastach w Polsce. Przegląd sytuacji, marzec 2023 r. – Jet Line