Wojewódzki Sąd Administracyjny dziś, 8 grudnia 2020 na niejawnym posiedzeniu, oddalił  skargę miasta na decyzję Wojewody Mazowieckiego, który w lutym br. uchylił uchwałę krajobrazową Warszawy. Wojewoda wydał wówczas rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność całej uchwały. Pisaliśmy o tym w artykule „Uchwała krajobrazowa w Warszawie została unieważniona”.   Dzisiejsza decyzja WSA przyznaje rację Wojewodzie, który uznał, że zapisy uchwały w wielu miejscach są niezgodne z obowiązującym prawem.

W wypowiedziach zwolenników uchwały krajobrazowej słyszeliśmy, że powodem decyzji Wojewody były naruszenia proceduralne. To niewielka część prawdy. Powodem uchylenia uchwały jest wielokrotne przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego (uchwała może regulować tylko te elementy, na które pozwala ustawa). Nie bez znaczenia jest również  prowadzone przez UOKiK postępowanie w sprawie nierównego traktowania podmiotów.

Dzisiejszy wyrok powinien zapaść dużo wcześniej. Jedna z organizacji wspierających miasto przy wprowadzeniu ograniczeń dla reklamy, niemal na pół roku odsunęła jego wydanie. Teraz musimy poczekać na uzasadnienie wyroku.
Pamiętajmy, że  ani wyrok Sądu, ani rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego NIE ODNOSZĄ się do konieczności uporządkowania przestrzeni publicznej. Odnoszą się do niezgodnych z prawem działań miasta.

Miastu przysługuje prawo wniesienia skargi do NSA. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie pracy nad nową uchwałą, wcześniej zaś rzetelna analiza skutków gospodarczych, przeprowadzona z poszanowaniem interesów wszystkich osób i podmiotów.