Jak wygląda uchwała krajobrazowa we Wrocławiu?

We Wrocławiu wcześnie rozpoczęto prace nad projektem uchwały krajobrazowej. Jeszcze zanim powstał projekt uchwały (2014 rok), w mieście powołano park kulturowy, który uporządkował historyczne centrum miasta. Za przygotowanie uchwały odpowiada Wydział Architektury i Zabytków.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się we wrześniu 2017 roku, a kolejne w kwietniu 2021. Projekt uchwały do publicznego wglądu wyłożono na przełomie kwietnia i maja 2021 r.

Wrocławski projekt napisano odmiennie od pozostałych.  W związu z tym, uchwała wskazuje konkretne miejsca, w których może stanąć nośnik w określonym formacie.  W rezultacie, taka konstrukcja jest oczywista tylko na dzień utworzenia dokumentu. Nie wiadomo jakie formy będą możliwe do realizacji, jeżeli zmieni się układ przestrzenny miasta.

W skrócie regulacje uchwały przedstawiają się następująco:

 • strefy – brak tradycyjnego podziału różnicującego zasady sytuowania nośników. Ze względów organizacyjnych miasto jest podzielone na ponad 100 obszarów. W wyniku takiego podziału, każdy jest opisany w oddzielnym punkcie z naniesionymi lokalizacjami, w których można ustawić słup reklamowy i tablicę małego, średniego, dużego lub wielkiego formatu;
 • maksymalny format reklamy wolnostojącej – 36m2;
 • dominującym formatem jest CLP oraz tablice do 9m2;
 • reklama na elewacji podczas remontów – może być eksponowana maksymalnie na 1/3 powierzchni siatki ochronnej maksymalnie przez 1 rok, ponownie można ją umieścić po upływie 10 lat;
 • reklama na elewacji – tylko niewielkie formy;
 • szyldy – ich liczba i wielkość zależy od wielu czynników;
 • reklama cyfrowa – dopuszczono ją na formacie do 18m2, ale z zastrzeżeniami, ograniczeniami i wyjątkami;
 • murale – 10% powierzchni muralu może zawierać treści reklamowe;
 • okresy dostosowania – do 2 lat w zależności od strefy;
 • warunki dostosowania – określono częściowo;
 • prawa nabyte – częściowo uwzględnione.

 

Podobnie jak w Szczecinie, projektu nie  pozytywnie przez radnych, dlatego też rozpoczęły się prace nad jego zmianą.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego na stronie miasta pojawił się komunikat: „W związku z (…) rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego procedowanie przygotowanego projektu uchwały krajobrazowej staje się bezprzedmiotowe”.

Z projektem i kalendarium prac nad uchwałą Wrocławia znajduje się na stronie: https://bip.um.wroc.pl/artykul/203/63308/kalendarium-uchwaly-krajobrazowej-wroclawia

Z projektem Parku Kulturowego można zapoznać się pod adresem: https://www.wroclaw.pl/park-kulturowy-wroclaw

Więcej o uchwałach krajobrazowych:

Uchwała krajobrazowa we Wrocławiu – Jet Line